O púti Maltézskeho rádu do Lúrd

Od roku 1958 každoročne organizujú svoju púť do Lúrd popri státisítoch iných pútnikov aj členovia Maltézskeho rádu z celého sveta. Každoročne sa tak spravidla v prvý májový víkend schádza v mestečku pod Pyrenejami vyše desaťtisíc členov Maltézskeho rádu a jeho výkonných organizácií z viac ako 30 – ich krajín sveta z radov rytierov, dám, dobrovoľníkov výkonných organizácií rádu a ich rodinných príslušníkov, alebo sympatizantov. Prilietajú desiatkami leteckých špeciálov, desiatkami mimoriadnych vlakov, či autobusov. Neprichádzajú však sami, ale privádzajú so sebou aj viac ako tisíc chorých a zdravotne postihnutých, z ktorých mnohí sú imobilní, a o ktorých sa počas celej púte s láskou starajú, opatrujú ich a sprevádzajú ich, aby tak aj oni mohli napriek svojim zdravotným problémom, funkčným obmedzeniam, či rôznym ľahším, či ťažším chorobám, alebo práve pre ne, zažiť duchovnú atmosféru Lúrd, posilniť svoju vieru, či zmieriť sa so svojim utrpením v chorobe.

2.0

Medzi pútnikmi, o ktorých sa členovia Maltézskeho rádu starajú je vidieť chorých a postihnutých na invalidných vozíkoch, rikšiach, či mobilných lôžkach, ktorí sú zverení  do opatery nemocnice Accueil du Notre Dame, alebo Accueil HNDA. Svojou účasťou na púti tak spoločne prejavujú posvätnú úctu spolupatrónke Maltézskeho rádu, Božej Matke Panne Márii, ale snažia sa aj o osobné prehĺbenie svojej kresťanskej viery. Na púti  sa každoročne zúčastňuje aj veľmajster Maltézskeho rádu spolu s členmi Zvrchovanej rady a rádovými kaplánmi zúčastnených štátov. Počas jednotlivých aktivít programu púte sa všetci pohybujú po Lurdoch vo svojich uniformách.

2.1

Každoročne má púť takmer rovnaký programový scenár. Je tvorený medzinárodnými a národnými aktivitami. Medzi tie spoločné medzinárodného charakteru patrí Eucharistická procesia s chorými, na záver ktorej sa udeľuje požehnanie so Sviatosťou Oltárnou telesne postihnutým, chorým, ale aj ostatným pútnikom na Ružencovom námestí, alebo v Bazilike sv. Pia X. Nechýba mariánska sviečková procesia, ktorá sa koná na počesť a z úcty k Božej Matke Panne Márii ako odpoveď na želanie, ktoré povedala sv. Bernadette pri svojom zjavení. Procesia pútnikov s horiacimi sviecami, za spevu mariánskych piesní a medzinárodnej modlitby posvätného ruženca prechádza v dvoch prúdoch až k Ružencovej bazilike na Ružencové námestie, kde sa oba prúdy zlejú do veľkej svetelnej masy pútnikov. V nedeľu sa v podzemnej Bazilike sv. Pia X. koná medzinárodná pontifikálna sv. omša, ktorá je vyvrcholením púte. Podobne v pondelok sa v podzemnej Bazilike sv. Pia X. koná opäť medzinárodná pontifikálna sv. omša aj za účasti chorých pútnikov. Oficiálny program sa končí rozlúčkovou slávnosťou na Ružencovom námestí. Medzinárodné stretnutia sa konajú aj pre prítomných rádových kaplánov a duchovných, špitálnikov a lekárov jednotlivých tímov, či pre mládež.
Okrem spoločných medzinárodných duchovných slávení sú súčasťou programu aj každodenné národné sv. omše v jednotlivých kostoloch a kaplnkách spojené s vysluhovaním sviatosti pomazania chorých, celebrovanie národných sv. omší pri Jaskyni zjavenia, národné pobožnosti krížovej cesty a modlitby posvätného ruženca s chorými, či tematické katechézy alebo prednášky pre pútnikov. Nechýbajú aj medzinárodné stretnutia dobrovoľníkov. Členovia Maltézskeho rádu pôsobiaci v Slovenskej republike do Lúrd zo začiatku prichádzali v rámci národných delegácií z Čiech, alebo Maďarska. Od roku 2015 však prichádza delegácia Maltézskeho rádu a jeho členov pôsobiacich na Slovensku už oficiálne a samostatne. Národný program pre pútnikov zo Slovenska tvorený sv. omšami v Kaplnke sv. Jozefa, Ružencovej bazilike, či pri Jaskyni zjavenia. Nechýbajú pobožnosti krížovej cesty s chorými, spoločné fotografovanie pred Ružencovou bazilikou, obetovanie sviec, spoločná návšteva chorých v Jaskyni zjavenia, ako aj organizovaná návšteva chorých v kúpeli s lurdskou vodou.

2.2

Pútnici majú takto možnosť nadviazať aj nové priateľstvá. Prítomnosť členov Maltézskeho rádu zo Slovenska a dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko medzi tisíckami ich spolubratov a spolusestier z celého sveta je dôkazom toho, že patria k veľkej rodine Maltézskeho rádu a majú účasť na jeho poslaní.

2.3

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk