Pre záujemcov o účasť na púti

64. MEDZINÁRODNÝ PÚŤ MALTÉZSKEHO RÁDU DO LÚRD

Maltézska pomoc Slovensko v rámci celosvetovej púte Maltézskeho rádu do Lúrd organizuje leteckú púť zo Slovenska.

Doprava: letecky z Bratislavy

Termín: 29.04.2022 do 02.05.2022; odlet 29. apríla 2022 o 8,00 hod., prílet 2. mája 2022 o 16,00 hod., je potrebné byť na letisku najneskôr dve hodiny pred plánovaným odletom,(dobrovoľníci podľa pokynov koordinátorov skôr), účastník si môže zobrať batožinu, ktorej váha bude 23kg/osoba a kabínovú batožinu ktorej váha bude 8kg/osoba/batožina o rozmere 56x45x25 cm.

Cena: 650,- €

V cene sú  zahrnuté náklady na :

– letenku z Bratislavy do Tarbes a späť,

– letiskové poplatky

– letiskový transfer z Tarbes do Lúrd a späť

– 3 x ubytovanie s plnou penziou ( v hoteli Jean d´Arc)

V cene nie sú zahrnuté náklady na:

– komplexné poistenie cestovných a liečebných nákladov, ktoré si účastníci musia uzatvoriť individuálne, palivový príplatok v prípade ak dôjde k navýšeniu ceny paliva v čase uskutočnenia leteckej prepravy a letecká spoločnosť ho bude požadovať

Bezplatná služba pútnikom:

– asistencia lekármi, zdravotníkmi a dobrovoľníkmi;

– organizačné a duchovné zabezpečenie celého pobytu

Spôsob prihlasovania kontaktovaných a prihlásených osôb :

– vyplnená a podpísaná prihláška doručená emailom alebo poštou na adresu uvedenú v prihláške. Následne po pridelení variabilného symbolu organizátormi je potrebné uhradiť sumu 650,-€ (do poznámky uviesť svoje meno). Po pripísaní úhrady bude potvrdená Vaša registrácia. Bližšie informácie a prihlášky Vám na požiadanie poskytneme, pričom svoju požiadavky resp. otázky zasielajte na: lurdy@maltezskapomoc.sk. Pri prihlasovaní chorých je potrebné dodržať postup uvedený v prihláške pre chorého.

– Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov účastníkov za účelom zabezpečenia púte sú uvedené v prihláške.

– Kontaktné údaje na peňažný ústav a číslo účtu k zasielaniu účastníckeho poplatku sú uvedené v prihláške a/alebo v informácii o pridelení variabilného čísla.

Prosíme kontaktovaných a prihlásených záujemcov, aby si zaslané prihlášky podľa kategórií vyplnili a zaslali ich v zmysle pokynu uvedeného v prihláške. Po obdržaní variabilného symbolu prosíme obratom o úhradu účastníckeho poplatku na číslo účtu uvedené v prihláške.

V súčasnosti je kapacita lietadla naplnená, v prípade, ak sa uvoľní miesto, budeme záujemcov, ktorí neboli vopred prihlásení a kontaktovaní, informovať o možnostiach účasti na púti.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk