Pre záujemcov o účasť na púti

66. MEDZINÁRODNÝ PÚŤ MALTÉZSKEHO RÁDU DO LÚRD

Maltézska pomoc Slovensko v rámci celosvetovej púte Maltézskeho rádu do Lúrd organizuje leteckú púť zo Slovenska.

Doprava: letecky z Bratislavy

Termín: 03.05.2024 do 06.05.2024; 

Predpokladaný odlet je 3. mája 2024 o 8,00 hod., predpokladaný prílet je 6. mája 2024 o 18,15 hod., 

Na letisku je potrebné byť najneskôr dve hodiny pred plánovaným odletom,(dobrovoľníci podľa pokynov koordinátorov skôr), účastník si môže zobrať batožinu, ktorej váha bude 23kg/osoba a kabínovú batožinu ktorej váha bude 8kg/osoba/batožina o rozmere 56x45x25 cm.

Cena: 650,- €

V cene sú  zahrnuté náklady na :

– letenku z Bratislavy do Tarbes a späť,

– letiskové poplatky

– letiskový transfer z Tarbes do Lúrd a späť

– 3 x ubytovanie s plnou penziou ( v hoteli Jean d´Arc)

V cene nie sú zahrnuté náklady na:

– komplexné poistenie cestovných a liečebných nákladov, ktoré si účastníci musia uzatvoriť individuálne, palivový príplatok v prípade ak dôjde k navýšeniu ceny paliva v čase uskutočnenia leteckej prepravy a letecká spoločnosť ho bude požadovať

Bezplatná služba pútnikom:

– asistencia lekármi, zdravotníkmi a dobrovoľníkmi;

– organizačné a duchovné zabezpečenie celého pobytu

Spôsob prihlasovania kontaktovaných a prihlásených osôb :

– elektronicky vyplnená prihláška u ktorej prebehlo úspešné zaregistrovanie (záujemcovi bolo doručené potvrdenie o odoslaní prihlášky). Zaslanie prihlášky neznamená jej akceptáciu a potvrdenie účasti záujemcu na púti.  Následne po pridelení variabilného symbolu organizátormi je potrebné uhradiť sumu 650,-€ (do poznámky uviesť pridelený variabilný symbol). Účastníkom púte je záujemca, ktorému bol pridelený variabilný symbol a bola pripísaná úhrada účastníckeho poplatku na účet Maltézskej pomoci Slovensko, pokiaľ nebude rozhodnuté inak. Vaše prípadné otázky prosím zasielajte na: lurdy@maltezskapomoc.sk

– Informácie týkajúce sa spracovania osobných údajov účastníkov za účelom zabezpečenia púte sú uvedené v prihláške.

– Kontaktné údaje na peňažný ústav a číslo účtu k zasielaniu účastníckeho poplatku sú uvedené v prihláške a/alebo v informácii o pridelení variabilného čísla.

V súčasnosti je kapacita lietadla naplnená, v prípade, ak sa uvoľní miesto, budeme záujemcov informovať o možnostiach účasti na púti.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk