Kontakt na organizátorov

Kontakt na organizátorov:

Hlavní vedúci púte: 

JUDr. Milan Čápka

Radoslav Števčík

V rámci zjednodušenia možnosti komunikácie preferujú organizátori emailovú komunikáciu prostredníctvom emailovej adresy lurdy@maltezskapomoc.sk, v prípade potreby telefonickej konzultácie Vás prosíme o zaslanie Vášho telefónneho čísla prostredníctvom emailu alebo sms a organizátori sa Vám následne ozvú.

Telefónny kontakt:

0903 723 169

0910 935 014

E-mail:

lurdy@maltezskapomoc.sk

Poštová adresa:

Maltézska pomoc Slovensko o.z.

Kapitulská 9

811 01 Bratislava

Upozornenie:

Prosíme netelefonujte na Veľvyslanectvo Maltézskeho rádu na Slovensku, ktoré na organizácii tohto podujatia nepracuje a nebude mať možnosť poskytovať žiadne podrobné informácie k púti! Pre spojenie s organizátormi používajte výhradne vyššie uvedené telefónne čísla a e-mailovú adresu: lurdy@maltezskapomoc.sk

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk