FRA’ JOHN T. DUNLAP MENOVANÝ ZA NOVÉHO MIESTODRŽITEĽA VEĽMAJSTRA MALTÉZSKEHO RÁDU

Fra’ John T. Dunlap, člen Zvrchovanej rady, bol dnes ráno pápežom Františkom vymenovaný do funkcie Miestodržiteľa (zástupcu) Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu. Fra’ John T. Dunlap je nástupcom Fra’ Marca Luzzaga, ktorý zomrel 7. júna tohto roku. Pápež František vo svojom menovacom liste uvádza, že „náhly odchod zástupcu veľmajstra Fra’ Marca Luzzaga niekoľko mesiacov pred slávením […]

Čítať ďalej

Zvrchovaný Maltézsky rád oznamuje úmrtie Jeho Excelencie Fra’ Marca Luzzaga, zástupcu Veľmajstra Maltézskeho rádu

Zvrchovaný Maltézsky rád s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie J.E. Fra’ Marca Luzzaga, zástupcu Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu, ktorý po náhlej chorobe zomrel dnes vo Villa Ciccolini (Sforzacosta, provincia Macerata). Podľa článku 17 Ústavy Zvrchovaného Maltézskeho rádu prevzal Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas funkciu zástupcu ad interim a zostane na čele Maltézskeho rádu […]

Čítať ďalej

Maltézska pomoc Slovensko spustila dodávky humanitárnej pomoci pre sociálne slabé a marginalizované skupiny na Ukrajine

30-ty máj 2022, Slovensko/Ukrajina – Maltézska pomoc Slovensko doviezla humanitárnu pomoc v objeme viac ako päť ton marginalizovaným skupinám na Ukrajine. Ide najmä o trvanlivé potraviny a hygienické potreby, ktoré budú do pohraničných oblastí dodávané pravidelne. Distribúcia je zabezpečená v spolupráci s miestnymi samosprávami, cirkvou a zástupcami rómskej komunity, ktorí pomoc dostanú priamo k tým, ktorí ju najviac potrebujú. Maltézska pomoc Slovensko, […]

Čítať ďalej

Prvá dáma USA Jill Biden sa stretla s dobrovoľníkmi Maltézskej pomoci Slovensko počas návštevy slovensko-ukrajinských hraníc

Jill Biden im ponúkla slová vďaky a povzbudenia. Počas nedeľnej návštevy slovensko-ukrajinskej hranice sa prvá dáma Spojených štátov amerických Jill Biden, v sprievode predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ministra vnútra Romana Mikulca, stretla s tímom dobrovoľníkov Maltézskej pomoci, ktorí pomohli už desiatkam tisíc ukrajinských utečencov. Jill Biden vyjadrila slová podpory a povzbudenia pre mnohé služby, […]

Čítať ďalej

Pošlite svoje úmysly s Maltézskou pomocou Slovensko do Lúrd

BRATISLAVA, 27.4.2022 – Po takmer troch rokoch sa Maltézska pomoc Slovensko zúčastní 62. Medzinárodnej púte Maltézskeho Rádu do Lúrd. Dobrovoľníci a zdravotnícky personál budú sprevádzať zdravotne znevýhodnených pútnikov, ktorí by inak nemali možnosť navštíviť toto pútnické miesto. Prítomní v Lurdoch však môžu byť aj tí, ktorí sa zúčastniť púte nemôžu, a to zaslaním svojich úmyslov, ktoré budú priamo […]

Čítať ďalej

Veľvyslanec Maltézskeho rádu navštívil Košice

V dňoch 11. – 13. augusta 2014 sa veľvyslanec Maltézskeho rádu na Slovensku, J.E. Dr. Ottokarl Finsterwalder, zúčastnil oficiálnej návštevy Košíc, jedného z regionálnych centier Rádu na Slovensku. Sprevádzal ho p. Anton Gatnar, minister veľvyslanectva a JUDr. Július Brichta, novozvolený prezident pomocnej organizácie Rádu na Slovensku – Maltézskej pomoci Slovensko. Cieľom návštevy bolo predovšetkým stretnutie […]

Celosvetová púť Maltézskeho rádu v Lurdoch

1. – 5. mája 2014 sa uskutočnila tradičná celosvetová púť Maltézskeho rádu do Lúrd vo Francúzsku. Asi 6 000 pútnikov Maltézskeho rádu z celého sveta sa staralo o viac než 1 500 hendikepovaných. Zo Slovenska bolo prítomných 21 zástupcov Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu na Slovensku (ZDMR) a 3 chorí pútnici. ZDMR sa aktívne zapojil do […]

Maltézsky rád v službe počas osláv sviatku sv. Cyrila a Metoda v Nitre

5. júl 2013. Cyrilo-metodskou národnou púťou, ktorá bola spojená so slávnostnou svätou omšou s osobitným vyslancom pápeža Františka, sa 5. júla 2013 v Nitre začali centrálne oslavy 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie. Za účasti viac než sto kňazov, troch kardinálov a viac než dvadsiatich biskupov a niekoľko tisíc pútnikov oslávili […]

Návšteva veľvyslanca Maltézskeho rádu v Nitre

28. jún 2013. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Suverénneho Vojenského Špitálneho Rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty J. E. Dr. Ottokarl Finsterwalder 28. júna 2013 po prvýkrát oficiálne navštívil mesto Nitra. Cieľom jeho návštevy bola vizitácia družiny Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu pôsobiacej na území Nitry. V rámci návštevy starobylej Nitry, ktorú si ako prvú vybral zámerne pre […]

Nový veľvyslanec

29. apríl 2013. J. E. Dr. Ottokarl Finsterwalder sa 25. apríla 2013 stal novým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Suverénneho Vojenského Špitálneho Maltézskeho Rádu na Slovensku. Formálne bol prijatý do Maltézskeho rádu v roku 1989. Od roku 1998 pracoval v diplomatických službách ako ministerský radca a následne od roku 2006 ako mimoriadny a splnomocnený minister Veľvyslanectva […]

Nový veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny

25. apríl 2013. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Suverénneho Vojenského Špitálneho Rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty v Slovenskej republike, Dr. Ottokarl Finsterwalder, odovzdal do rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča dňa 25. apríla 2013 poverovacie listiny. Prezident na stretnutí ocenil kvalitu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Suverénnym Vojenským Špitálnym Maltézskym Rádom. Zvlášť vyzdvihol humanitárne, […]

V Nitre, na krížovej ceste ulicami mesta aj dobrovoľníci Maltézskeho rádu

Na Veľký piatok 29. marca 2013 sa v Nitre uskutočnila už tradičná krížová cesta ulicami mesta. Medzi účastníkmi pobožnosti sa po prvýkrát predstavili v uniformách aj členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, pôsobiaci v oblasti charity a sociálnej práce na teritóriu Nitry. Spolu so zástupcami jednotlivých farností mesta sa podieľali na nesení veľkého dreveného kríža v čele modlitbového sprievodu. […]

Maltézski rytieri v Nitre čítali na verejnosti Sväté Písmo

Členovia Zboru dobrovoľníkov Zvrchovaného vojenského a špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rhodosu a Malty pôsobiaci v Nitre sa zapojili do dvojtýždňových mestských ľudových misií, ktoré majú  v Nitre za sebou prvý týždeň. V rámci celodenného čítania Svätého Písma v Kostole sv. Michala v centre mesta sa 8 mužov a jedna žena v uniformách s […]

900 rokov od oficiálneho uznania pápežom Paschalom II

Rím, 8. február 2013. Február 2013 predstavuje pre Suverénny maltézsky rád dôležité výročie. Presne pred 900 rokmi pápež Paschal II. vyhlásil Slávnostné privilégium (Solemn Privilege), ktorým bola komunita Špitálneho Rádu sv. Jána z Jeruzalema uznaná a daná pod ochranu Svätej Stolice s právom voliť si svojich predstavených. Práve vďaka tomuto dokumentu, ktorý je uchovaný v […]

Globálny fond pre zabudnutých ľudí

Globálny fond pre zabudnutých ľudí je nástrojom Maltézskeho rádu. Podporuje dlhodobé aktivity Maltézskeho rádu na celom svete, ktoré sú vykonávané národnými asociáciami a humanitárnymi organizáciami Rádu. Projekty podporované Globálnym fondom pre zabudnutých ľudí smerujú do oblastí, kde iní nesmerujú, riešia problémy, ktoré iní neriešia a pomáhajú tým, ktorí sú ostatnými prehliadaní. Môže sa zdať neuveriteľné uvedomiť si, že […]

Konferencia Maltézskeho rádu na Slovensku – tradícia pre dnešok

Po prvýkrát v histórii prítomnosti a pôsobenia Maltézskeho rádu na Slovensku sa 15. novembra 2012 v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila medzinárodná odborná konferencia pod názvom „Maltézsky rád na Slovensku – tradícia pre dnešok“. Zmyslom a poslaním konferencie bolo predstavenie a sprítomnenie skutočného a pravého Maltézskeho rádu pôsobiaceho už 900 […]

Prví slovenskí dobrovoľníci uvedení do Zboru Dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovensku

Pri príležitosti sviatku svätého Jána Krstiteľa, patróna Suverénneho Vojenského Špitálneho Rádu Sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty , bola prvá skupina pätnástich oddaných dobrovoľníkov prijatá do  Zboru Dobrovoľníkov Maltézskeho rádu. Po prejave prezidenta Zboru Dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, pána Antona Šafárika odovzdal veľvyslanec Maltézskeho Rádu na Slovensku J.E.  F. O´Donnell  novoprijatým dobrovoľníkom diplomy. Novoprijatí dobrovoľníci […]

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk