Novinky

Trenčianska nocľaháreň

05/09/2016 


Po vytrvalom úsilí dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko sa na mestskom zastupiteľstve podarilo presadiť zmeny, ktoré od 1.1.2016 priniesli celodennú prevádzku trenčianskej nocľahárne. Vďaka finančnému príspevku, ktorý bol zabezpečený centrálou Maltézskej pomoci Slovensko z grantových prostriedkov Globálneho fondu pre zabudnutých ľudí, bolo možné pribrať nového zamestnanca, a tak zabezpečiť nepretržité fungovanie zariadenia. Klienti nocľahárne od nového roka trávia podstatne viac času ,,pod strechou nad hlavou“.

Cieľom dobrovoľníkov je, aby tento čas využili zmysluplne, preto sa im snažia vytvárať podmienky na rôzne aktivity. V sobotu 16.1.2016 sa po predchádzajúcom upratovaní a prípravných prácach začalo maľovanie priestorov nocľahárne. Pod vedením maliara boli za prvý deň vymaľované chodby a jedáleň s kuchyňou. Veríme, že nadšenie klientov bude rásť rovnako rýchlo ako doposiaľ a čoraz radšej sa budú zapájať do podobných činností. Už za krátky čas je u niektorých klientov možné pozorovať posun vpred. Dúfame, že plánované trojmesačné obdobie nepretržitej prevádzky sa vďaka veľkému prínosu predĺži na celú tohtoročnú sezónu.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk