Novinky

MALTÉZSKY PUNČ 2015

05/09/2016 


Členovia Maltézskej pomoci Slovensko vyzbierkali uplynulý víkend pri podávaní vianočného punču v Bratislave, Nitre a Trenčíne, od návštevníkov svojich stánkov dobrovoľné príspevky v celkovej výške 8.800 €. Darcovia ich darovali s úmyslom, že budú použité na charitatívne aktivity pre chudobných, chorých a trpiacich. Maltézska pomoc Slovensko si túto dôveru veľmi váži, ďakuje za ňu a vyzbierané finančné prostriedky použije na charitatívne ciele, akými sú napríklad v Bratislave na rozvoz obedov pre osamelých, chorých a chudobných, v Nitre na Hospic – dom pokoja a zmieru u Bernadetky a prevádzku mobilnej hospicovej starostlivosti, či dovoz zdravotníckeho materiálu do zdravotníckych a sociálnych zariadení, no a napokon v Trenčíne na zabezpečenie chodu nocľahárne pre bezdomovcov, či fungovanie sociálneho šatníka pre sociálne odkázaných obyvateľov.

Tento úspech je najlepšou odplatou dobrovoľníkom Maltézskej pomoci za to, že niekoľko dní od rána do večera vo Vianočných mestečkách v Bratislave a v Nitre, ako aj na Skalke pri Trenčíne s láskou pripravovali a podávali návštevníkom maltézsky vianočný punč.

Maltézska pomoc Slovensko tak popri podávaní vianočného punču využila príležitosť aj k tomu, aby sa verejnosť mohla prostredníctvom propagačných materiálov zoznámiť s históriou, poslaním a aktivitami členov Maltézskeho rádu v minulosti i súčasnosti, v zahraničí a zvlášť na Slovensku. Maltézska pomoc Slovensko, ktorá je jediná oficiálna výkonná charitatívna organizácia Maltézskeho rádu v SR aj takto mohla vstúpiť viac do povedomia verejnosti a vzbudzovať záujem spoločnosti o dobrovoľníctvo, solidaritu a súcit s chudobnými, chorými a trpiacimi, ktorým dobrovoľníci Maltézskej pomoci nezištne venujú svoj čas, prostriedky a schopnosti. Verejnosť tak dostala príležitosť prejaviť pri pohári chutného vianočného punču svoju vianočnú štedrosť a solidaritu s tými a pre tých, ktorí pre chudobu, chorobu, či bolesť sú odkázaní na pomoc blížnych.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk