Novinky

Slávnosť prijatia nových členov – dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko

05/09/2016 


30. januára 2016 sa v Kostole u Milosrdných bratov v Bratislave uskutočnila liturgická slávnosť, pri príležitosti prijatia 22 nových registrovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčiek z Bratislavy, Nitry, Topoľčian a Trenčína za členov – dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko. Sv. omšu celebroval hlavný kaplán Maltézskeho rádu na Slovensku Mons. Tibor Hajdu. Vo svojej homílii obrátil pozornosť prítomných na skutočnosť, aby svoju službu chudobným, chorým a trpiacim vždy vykonávali vo vedomí blízkosti Ježiša Krista, ktorý má byť počiatkom i koncom ich pôsobenia, ale aj oporou a prameňom, z ktorého majú čerpať silu a pomoc.

22 mužov a žien v dobrovoľníckych uniformách si v závere slávnosti prevzalo menovacie dekréty a členské preukazy z rúk prezidenta Maltézskej pomoci Slovensko Júliusa Brichtu. Ten im vo svojom príhovore zdôraznil skutočnosť, že sa stali členmi organizácie patriacej katolíckemu rytierskemu rádu, a že svojím životným príkladom majú napĺňať službu lásky pre trpiacich a núdznych ľudí okolo nás. Po skončení slávnostného aktu sa prítomní účastníci zúčastnili prezentačno – spoločenského stretnutia v Kláštore milosrdných bratov, kde si vypočuli informácie o aktuálnej činnosti a projektoch Maltézskej pomoci na Slovensku a vymenili názory a skúsenosti na pôsobenie v jednotlivých lokalitách.

V súčasnosti tak na Slovensku bude pôsobiť už viac ako 50 oficiálnych a registrovaných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk