Novinky

Stretnutie zástupcov Malteser Youth v Bratislave 15.-18. februára 2016

05/09/2016 


Maltézska pomoc Slovensko hostila v dňoch 15. – 18. februára 2016 v Bratislave medzinárodnú konferenciu zástupcov Maltézskej mládeže z krajín strednej a východnej Európy. Charitatívne organizácie Maltézskeho Rádu zo strednej a východnej Európy vytvorili spoločný projekt s názvom „Silná sieť mladých pre dlhodobú pozitívnu zmenu v strednej Európe“, ktorého cieľom je vytvoriť program na posilnenie ich spolupráce, získanie odbornosti a pôsobiť ako hlas mladých v tomto regióne.

Tento projekt bol vytvorený v súlade s Riadiacim výborom Maltézskeho Rádu pre strednú a východnú Európu za účelom pokračovania a posilnenia siete mladých Maltézskych dobrovoľníkov a možnosti ich reprezentácie na medzinárodnej úrovni. Vedúcim členom projektu je pomocná organizácia Maltézskeho Rádu v Rumunsku (Serviciul de Ajutor Maltez în România) a k tomuto projektu sa pripojili ďalšie pomocné organizácie z regiónu – z Českej republiky, Maďarska, Litvy, Slovenska, Albánska, Ukrajiny, Poľska a Nemecka. Tento spoločný projekt začal 1. decembra 2015 a bude trvať 24 mesiacov, pričom jeho obsahom budú predovšetkým pravidelné stretnutia pre mladých zástupcov organizácií Maltézskych pomocí zo zúčastnených krajín.

Prvé takéto medzinárodné stretnutie mladých zástupcov zo zúčastnených krajín sa uskutočnilo na Slovensku – v Bratislave, s organizačnou a administratívnou pomocou Maltézskej pomoci Slovensko. Tohto prvého 3-dňového stretnutia sa zúčastnilo vyše 22 účastníkov z 9 krajín strednej a východnej Európy a jeho program pozostával predovšetkým z formulácie ďalších aktivít tejto platformy, metód jej rozvoja, prezentácie štruktúr mladých a ich aktivít v zúčastnených krajinách, ako aj z vytvorenia pracovných skupín.

V stredu, 17. februára, navštívil Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska, a Mons. Tibor Hajdu, hlavný kaplán Maltézskeho Rádu na Slovensku, účastníkov a koncelebrovali pre nich rannú svätú omšu. Po svätej omši sa otec arcibiskup pripojil k účastníkom konferencie na pracovných raňajkách, počas ktorých mu účastníci predstavili program konferencie, ako aj aktivity a projekty svojích organizácií v zúčastnených krajinách. Otca arcibiskupa Mons. Zvolenského zaujala široká škála aktivít Maltézskeho Rádu a jeho pomocných organizácií v strednej a východnej Európe, a povzbudil účastníkov aby posilnili svoje dobrovoľnícke aktivity vymieňali si svoje skúsenosti, nakoľko krajiny strednej a východnej Európy majú podobné historické pozadie a preto čelia porovnateľným výzvam v oblasti charity. Ako súčasť neformálneho programu, sa účastníci zúčastnili prehliadky historického centra Bratislavy a uzatvorili konferenciu večerou na bratislavskom Podhradí.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk