Novinky

Fra´ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto zvolený do funkcie Zástupcu Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu

02/05/2017 


Rím, 29. apríl 2017 – Fra´ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto bol 29.04.2017 zvolený do funkcie Zástupcu Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho Rádu. Veľká štátna rada, ktorá je voliteľským zborom, sa zišla v Magistrálnej vile v Ríme, ktorá je jedným z dvoch inštitucionálnych sídel Maltézskeho rádu.

Novozvolený Zástupca Veľmajstra zložil 30.04.2017 v kostole Santa Maria in Aventino svoju prísahu pred špeciálnym pápežským delegátom pri Maltézskom ráde, arcibiskupom Angelom Becciu a členmi Veľkej štátnej rady. Fra´ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto je nástupcom Fra´ Matthewa Festinga, 79. Veľmajstra, ktorý rezignoval 28. januára 2017. Pápež František bol listom informovaný o výsledku voľby ako aj všetky Veľprioráty, Subprioráty a Národné Asociácie po celom svete. Výsledok voľby bol daný na vedomie aj oficiálnym zástupcom 106 krajín, s ktorými Maltézsky rád udržiava diplomatické styky. Nový Zástupca Veľmajstra, zvolený na jednoročné obdobie, potvrdil svoj záväzok úzko spolupracovať zo Zvrchovanou radou Maltézskeho rádu v rozvíjaní diplomatických, sociálnych a humanitárnych aktivít a v udržiavaní duchovného života jeho 13 500 členov, ako aj viac než 100 000 dobrovoľníkov a zamestnancov. Profil Zástupcu Veľmajstra Fra´ Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto Fra´ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto sa narodil v roku 1944 v Ríme. Vyštudoval humanitné smery na Rímskej univerzite, špecializujúc sa na kresťanskú archeológiu a históriu umenia. Pôsobil v akademickej sfére na Pápežskej univerzite Urbariana, kde vyučoval klasickú gréčtinu. Bol hlavným knihovníkom a archivárom dôležitých zbierok Urbariany a publikoval široké spektrum esejí a odborných článkov o aspektoch stredovekej histórie umenia. Fra´ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto sa stal členom Maltézskeho rádu v roku 1985 a večné sľuby zložil v roku 1993. V rokoch 1994 až 1999 bol Veľpriorom Lombardie a Benátska a v rokoch 1999 až 2004 členom Zvrchovanej rady. Na Generálnej kapitule v roku 2004 bol zvolený do funkcie Veľkokomtúra Maltézskeho rádu. Po smrti 78. Veľmajstra Fra´ Andrewa Bertieho, sa Fra´ Giacomo Dalla Torre stal Zástupcom ad interim a od roku 2008 bol vo funkcii Veľpriora rímskeho Veľkopriorátu. Prvá úradná úloha nového Zástupcu Veľmajstra bude účasť na 59. Medzinárodnej púti Maltézskeho rádu v Lurdoch, ktorá sa bude konať 5. až 9. mája. Každý rok sa viac ako 7 000 členov a dobrovoľníkov Maltézskeho rádu z celého sveta zúčastní tejto púte, na ktorej pomáhajú zhruba 1 500 chorým a pútnikom zo zdravotným postihnutím.

Ústavná reforma
Jednou z najdôležitejších úloh Fra´ Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto bude počas jeho jednoročného mandátu pracovať na reforme Ústavy Maltézskeho rádu. Ústava bola promulgovaná v júni 1961 a novelizovaná bola v roku 1997. Plánovaná ústavná reforma sa má konkrétne zaoberať možnými inštitucionálnymi medzerami. Nedávna kríza ukázala niektoré nedostatky v systéme vzájomnej kontroly, čo bude brané v úvahu v rámci reformy. Reforma sa bude takisto zameriavať na posilnenie duchovného života Rádu a zvýšenie počtu Profesných rytierov.

Zástupca Veľmajstra
Podľa Ústavy Maltézskeho rádu, Zástupca Veľmajstra má počas jednoročného obdobia rovnaké právomoci ako Veľmajster. Zástupca Veľmajstra musí ku koncu svojho mandátu zvolať Veľkú štátnu radu Rádu. Zástupca Veľmajstra je zvrchovanou hlavou Rádu ako aj náboženským predstaveným. Musí sa úplne odovzdať službe rozvoju činností Maltézskeho rádu a byť príkladom prežívania kresťanskej viery pre ostatných členov Rádu. Je mu zverená najvyššia autorita a právomoci. Spolu so Zvrchovanou radou vydáva legislatívne akty, ktoré neupravuje Ústava, promulguje vládne nariadenia a ratifikuje medzinárodné zmluvy. Zástupca Veľmajstra sídli v Magistrálnom paláci v Ríme, ktorý je zároveň sídlom vlády Maltézskeho rádu.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk