Novinky

RECEPCIA VEľVYSLANECTVA MALTÉZSKEHO RÁDU V SR A SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA V KOSTOLE NAJSVÄTEJŠEJ TROJICE – 26. jún 2017

17/09/2017 


Dňa 26.júna 2017 sa uskutočnila v kostole Najsvätejšej Trojice v Bratislave slávnostná svätá omša celebrovaná bratislavským arcibiskupom metropolitom - J.E. Mons. Stanislavom Zvolenským, počas ktorej zveril otec Arcibiskup kostol Najvätejšej Trojice na Žižkovej ulici v Bratislave do správy Zvrchovaného Maltézskeho rádu.

Po slávnostnej omši, ktorú spolucelebroval aj hlavný kaplán Maltézskeho rádu v SR - Mons. Tibor Hajdu, bol z rúk otca arcibiskupa odovzdaný dekrét o zverení kostola, ktorý od neho prevzal J.E. Alfred Prinz von Schönburg-Hartenstein, veľvyslanec Maltézskeho rádu na Slovenska.

Kostol Najsvätejšej Trojice je baroková sakrálna stavba zo začiatku 18.storočia v bratislavskej mestskej časti Staré mesto a je jednou z mála zachovaných pôvodných architektúr v niekdajšej podhradnej osade Zuckermandel. Dodnes slúži liturgickým účelom a teraz bude otvorená aj pre duchovné aktivity členov, dorovoľníkov a priateľov Maltézskeho rádu. V kostole budú zachované pravidelné duchovné aktivity pre miestnych veriacich. Pravidelná svätá omša pre členov Maltézskeho rádu a členov Maltézskej pomoci Slovensko sa bude v tomto kostole konať každú prvú nedelu v mesiaci o 10.30 doobeda. Po slávnostnej svätej omši sa konala slávnostná recepcia, ktorá bola usporiadaná Veľvyslanectvom rádu v SR v priestoroch vládneho hotela Bôrik pri príležitosti štátneho sviatku Zvrchovaného Maltézskeho rádu - sviatku sv. Jána Krstiteľa. Na tejto recepcii sa popri početných hosťoch a členoch Zvrchovaného Maltézskeho rádu zúčastnili aj na Slovensku akreditovaní veľvyslanci a diplomati iných krajín, predstavitelia štátnej správy a miestnej samosprávy, ako aj najvyšší cirkevný predstavitelia. V slávnostnom prejave pán veľvyslanec J.E. Alfred Prinz von Schönburg-Hartenstein predstavil pôsobenie Zvrchovaného Maltézskeho rádu vo svete, vrátane jeho medzinárodných humanitárnych a charitatívnych aktivít, ako aj jeho činnosť na Slovensku.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk