Novinky

Maltézsky punč

21/11/2016 


MALTÉZSKY PUNČ

Prídi na punč a zaži dobrovoľníctvo s Maltézskou pomocou

18.november - 23.december

Vianočné trhy, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Čo je Maltézsky punč?

Maltézsky punč je fundraisingová akcia Maltézskej pomoci Slovensko, ktorej cieľom je na vianočných trhoch prostredníctvom ponúkania punču a iných pochúťok za dobrovoľný príspevok dať návštevníkom možnosť prispieť na podporu a chod charitatívnych aktivít Maltézskej pomoci na Slovensku.

Čo je Maltézsky rád a Maltézska pomoc Slovensko?

Maltézsky rád je vo svojej duálnej povahe subjektom medzinárodného práva a laickým rehoľným rádom Katolíckej Cirkvi, má status stáleho pozorovateľa pri OSN a udržiava diplomatické styky s viac ako 100 krajinami sveta. Jeho poslaním je už vyše 900 rokov obrana viery a služba trpiacim. Maltézska pomoc Slovensko je výkonnou organizáciou Maltézskeho rádu, prostredníctvom ktorej sú realizované jeho oficiálne charitatívne aktivity na Slovensku.

Prečo sa zúčastniť?

Maltézsky punč nie je len o peňažnej zbierke. Prostredníctvom tejto aktivity chceme šíriť povedomie o poslaní a histórií Maltézskeho rádu a činnosti Maltézskej pomoci Slovensko, ako aj vytvoriť priestor na vyskúšanie si dobrovoľníctva v našich radoch. Maltézska pomoc chce aj na Slovensku poskytnúť veriacim a ľuďom podobného zmýšľania možnosť k službe trpiacim a k šíreniu hodnôt Evanjelia.

Ako sa zúčastniť akcie?

Zúčastniť sa akcie je jednoduché. Každý deň je v čase od 10:00 do 22:00 možnosť prihlásiť sa na jednu z troch štvorhodinových dobrovoľ níckych služieb. Viac informácií nájdete na: office@maltezskapomoc.sk

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk