Novinky

Oznámenie členom o konaní

19/11/2017 


Oznámenie členom o konaní:

 

1) Valného Zhromaždenia združenia – Zvrchovaný Maltézsky rád – Organizácia členov na Slovensku (SOMOS) (ďalej aj ako „SOMOS“), ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2017 o 13:30 v Bratislave, v Konferenčnej miestnosti 5 Star offices, Zuckermandel – Budova CA na Žižkovej ul. č. 9, 811 02 Bratislava.

Program:

1. otvorenie Valného Zhromaždenia
2. informácia o ročnej správe o činnosti organizácie SOMOS
3. informácia o účtovnej závierke z roku 2016
4. iné
5. záver

2) Valného Zhromaždenia združenia Maltézska pomoc Slovensko o.z., ktoré sa uskutoční dňa 19.11.2017 o 16:30 v Bratislave, v Konferenčnej miestnosti 5 Star offices, Zuckermandel – Budova CA na Žižkovej ul. č. 9, 811 02 Bratislava.

Program :

1. Otvorenie Valného zhromaždenia
2. Výročná správa za rok 2016
3. Správa o

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk