Novinky

Maltézsky punč

24/11/2017 


MALTÉZSKY PUNČ

Prídi na punč a zaži dobrovoľníctvo s Maltézskou pomocou

24.november - 23.december

Vianočné trhy, Hviezdoslavovo námestie, Bratislava

Maltézska pomoc Slovensko vás pozýva do svojho stánku na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave počas Vianočných trhov. Členovia Maltézskeho rádu a dobrovoľníci Maltézskej pomoci sa aj v tomto roku počas adventného obdobia usilujú sprostredkovať návštevníkom vianočných trhov možnosť občerstviť sa dobrým slovom, rozhovorom i vianočným punčom. Dobrovoľné finančné príspevky, získané počas vianočných trhov, budú použité na dobročinné projekty Maltézskej pomoci, predovšetkým na projekt rozvozu stravy znevýhodneným a opusteným seniorom v Bratislave.
Čo je Maltézsky punč?

Maltézsky punč je fundraisingová akcia Maltézskej pomoci Slovensko, ktorej cieľom je na vianočných trhoch prostredníctvom ponúkania punču a iných pochúťok za dobrovoľný príspevok dať návštevníkom možnosť prispieť na podporu a chod charitatívnych aktivít Maltézskej pomoci na Slovensku.

 

Prečo sa zúčastniť?

Maltézsky punč nie je len o peňažnej zbierke. Prostredníctvom tejto aktivity chceme šíriť povedomie o poslaní a histórií Maltézskeho rádu a činnosti Maltézskej pomoci Slovensko, ako aj vytvoriť priestor na vyskúšanie si dobrovoľníctva v našich radoch. Maltézska pomoc chce aj na Slovensku poskytnúť veriacim a ľuďom podobného zmýšľania možnosť k službe trpiacim a k šíreniu hodnôt Evanjelia.

Ako sa zúčastniť akcie?

Zúčastniť sa akcie je jednoduché. Každý deň je v čase od 10:00 do 22:00 možnosť prihlásiť sa na jednu z troch štvorhodinových dobrovoľníckych služieb. Viac informácií na: office@maltezskapomoc.sk a na www.orderofmalta.sk/

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk