Novinky

Blahorečenie Don Titusa Zemana

04/10/2017 


Maltézska pomoc Slovensko sa zúčastnila Pontifikálnej Svätej Omše blahorečenia Don Titusa Zemana konajúcej sa 30. septembra 2017 pri kostole Svätej Rodiny v Petržalke. Hlavným celebrantom bol kardinál Angelo Amato, prefekt Kongregácie pre Kauzy Svätých, ktorý reprezentoval Sv. Otca Františka a ktorý aj prečítal list, v ktorom Sv. Otec dal povolenie blahorečiť Don Titusa Zemana. Blahorečenia sa zúčastnilo približne 25 tisíc veriacich.

Maltézskej pomoci bola zverená starostlivosť o sektor pre zdravotne ťažko postihnutých (ZŤP), parkovisko ZŤP a lekársky stan. Blahorečenie Titusa Zemana po bezpečnostnej stránke prebehlo pokojne a bolo potrebné vykonať iba zopár zásahov. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci aktívne pomáhali ľuďom so zdravotným postihnutím dostať sa z vyhradeného parkoviska do sektora pripraveného pre nich. Okrem lekárskeho stanu, Maltézska pomoc zabezpečovala aj lekársku službu v ZŤP sektore, ktorú bolo potrebné v jednom prípade aj využiť.

Blahorečenie bolo pre Maltézsku pomoc nielen príležitosťou sa duchovne posilniť príkladom bl. Don Titusa Zemana, ale zároveň aj možnosťou vypomôcť organizátorom podujatia v službe tým, ktorí ju potrebujú. Naši dobrovoľníci poskytli svedectvo do viacerých televízii a ľudia mohli vnímať našu prítomnosť na podujatí.

Blahorečenia sa okrem dobrovoľníkov Maltézskej pomoci zúčastnili aj niektorí členovia Maltézskeho rádu a to vrátane Prezidenta Maltézskej pomoci Slovensko JUDr. Júliusa Brichtu.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk