Novinky

Svetové dni mládeže – Krakov

05/09/2016 


Skupina mladých dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko sa v týchto dňoch zúčastňuje Svetových dní mládeže, ktoré sa konajú v poľskom Krakove. Na tomto podujatí, ktoré priláka odhadom až 1,5 milióna mladých sa už od tejto soboty začlenili do oficiálneho medicínskeho a záchranárskeho teamu, kde budú spoločne s ostatnými Maltézskymi organizáciami z okolitých krajín vykonávať túto službu počas hromadných slávností so Sv. Otcom Fratiškom. Ich hlavnou úlohou bude poskytnúť účastníkom ošetrenie prvej pomoci a zabezpečiť podporu pre zdravotne postihnutých.

Maltézske zachranárske teamy, z ktorých každý bude pozostávať zo štyroch vyškolených dobrovoľníkov vybavených batohmi prvej pomoci, záchrannými nosidlami a komunikačným príslušenstvom, sa zíde v areáli Misericordiae, kde sa pápež František stretne s mladými katolíkmi a tiež v parku Blonia, v strede centra mesta Krakov. Tam bude celebrovaná otváracia omša pre svätého otca a krížová cesta. Okrem toho bude pre prípady núdze zriadený aj nemocničný stan.

Svetové dni mládeže (SDM) sú medzinárodným stretnutím, ktoré organizuje Katolícka cirkev. Spája mladých ľudí z celého sveta – katolíkov, kresťanov iných vyznaní a všetkých ľudí dobrej vôle. Predsedá im Svätý Otec a slávia sa každé dva až tri roky.

Vznikli v roku 1984 na Kvetnú nedeľu. Pápež Ján Pavol II. zvolal rímsku mládež, aby s ním slávila Svätý rok vykúpenia. Ich nadšenie prekonalo všetky očakávania. V roku 1985 napísal pápež mladým po celom svete list a začala veľké dobrodružstvo Svetových dní mládeže. Ich cieľom je ukázať živú vieru v Ježiša Krista. Majú tiež podporovať angažovanosť mladých v Cirkvi, radovať sa z viery a premýšľať o odkaze, ktorý vždy vyberá pápež.

Aktuálne SDM sa uskutočňujú od 25. do 31. júla 2016 v Krakove, v meste úzko spojenom so svätým pápežom a zakladateľom SDM Jánom Pavlom II. Mottom stretnutia sú slová Ježiša „Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (por. Mt 5, 7). Poľsko privíta medzinárodné stretnutie mladých už po druhýkrát, v roku 1991 sa uskutočilo v meste Čenstochová.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk