Pozývame Vás na Maltézsky vianočný punč

Príďte a podporte naše charitatívne aktivity dobrovoľným príspevkom od 23.11. do 23.12.2023.

Čítať ďalej

Maltézska pomoc Slovensko poslala humanitárnu pomoc v hodnote viac ako 100 tisíc eur regiónom postihnutým povodňou na Ukrajine

9. JÚN 2023, BRATISLAVA: Maltézska pomoc Slovensko, v spolupráci s humanitárnou organizáciou Maltézskeho rádu Malteser International a Maltézskou pomocou na Ukrajine, vyslala do postihnutých oblastí južnej Ukrajiny kamióny s humanitárnou pomocou v objeme viac ako 32 ton. Táto iniciatíva má pomôcť regiónom postihnutým nedávnou povodňou, ktorú spôsobila zničená priehrada Kachovka. Maltézska pomoc tak pokračuje v dlhodobom […]

Čítať ďalej

Zvrchovaný Maltézsky rád oznamuje zvolenie J.E. Fra’ John Dunlap za Princa a Veľmajstra Maltézskeho rádu

NOVÝ VEĽMAJSTER ZVRCHOVANÉHO MALTÉZSKEHO RÁDU – FRA‘ JOHN DUNLAP Fra’ John Dunlap bol zvolený za Princa a 81. Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu. 66-ročný Kanaďan Fra’ John Dunlap, je prvým profesným rytierom zo zámoria, ktorý bol zvolený za hlavu zvrchovaného Maltézskeho rádu. Orgán voľby veľmajstra, Veľká Štátna rada, sa zišla v Ríme v Magistrálnej vile, jednom z […]

Čítať ďalej

Pošlite svoj úmysel do Lúrd

Vyplňte formulár a my predložíme Vaše úmysly Lurdskej Panne Márii počas každoročnej púte Maltézskeho rádu do Lúrd.

Čítať ďalej

Rómske projekty – 10 rokov pomoci

Brožúra Globálneho fondu pre zabudnutých ľudí venovaná Rómskym projektom.

Čítať ďalej

Nový veľvyslanec

29. apríl 2013. J. E. Dr. Ottokarl Finsterwalder sa 25. apríla 2013 stal novým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Suverénneho Vojenského Špitálneho Maltézskeho Rádu na Slovensku. Formálne bol prijatý do Maltézskeho rádu v roku 1989. Od roku 1998 pracoval v diplomatických službách ako ministerský radca a následne od roku 2006 ako mimoriadny a splnomocnený minister Veľvyslanectva […]

Nový veľvyslanec odovzdal poverovacie listiny

25. apríl 2013. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Suverénneho Vojenského Špitálneho Rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty v Slovenskej republike, Dr. Ottokarl Finsterwalder, odovzdal do rúk prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča dňa 25. apríla 2013 poverovacie listiny. Prezident na stretnutí ocenil kvalitu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Suverénnym Vojenským Špitálnym Maltézskym Rádom. Zvlášť vyzdvihol humanitárne, […]

V Nitre, na krížovej ceste ulicami mesta aj dobrovoľníci Maltézskeho rádu

Na Veľký piatok 29. marca 2013 sa v Nitre uskutočnila už tradičná krížová cesta ulicami mesta. Medzi účastníkmi pobožnosti sa po prvýkrát predstavili v uniformách aj členovia Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, pôsobiaci v oblasti charity a sociálnej práce na teritóriu Nitry. Spolu so zástupcami jednotlivých farností mesta sa podieľali na nesení veľkého dreveného kríža v čele modlitbového sprievodu. […]

Maltézski rytieri v Nitre čítali na verejnosti Sväté Písmo

Členovia Zboru dobrovoľníkov Zvrchovaného vojenského a špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rhodosu a Malty pôsobiaci v Nitre sa zapojili do dvojtýždňových mestských ľudových misií, ktoré majú  v Nitre za sebou prvý týždeň. V rámci celodenného čítania Svätého Písma v Kostole sv. Michala v centre mesta sa 8 mužov a jedna žena v uniformách s […]

900 rokov od oficiálneho uznania pápežom Paschalom II

Rím, 8. február 2013. Február 2013 predstavuje pre Suverénny maltézsky rád dôležité výročie. Presne pred 900 rokmi pápež Paschal II. vyhlásil Slávnostné privilégium (Solemn Privilege), ktorým bola komunita Špitálneho Rádu sv. Jána z Jeruzalema uznaná a daná pod ochranu Svätej Stolice s právom voliť si svojich predstavených. Práve vďaka tomuto dokumentu, ktorý je uchovaný v […]

Globálny fond pre zabudnutých ľudí

Globálny fond pre zabudnutých ľudí je nástrojom Maltézskeho rádu. Podporuje dlhodobé aktivity Maltézskeho rádu na celom svete, ktoré sú vykonávané národnými asociáciami a humanitárnymi organizáciami Rádu. Projekty podporované Globálnym fondom pre zabudnutých ľudí smerujú do oblastí, kde iní nesmerujú, riešia problémy, ktoré iní neriešia a pomáhajú tým, ktorí sú ostatnými prehliadaní. Môže sa zdať neuveriteľné uvedomiť si, že […]

Konferencia Maltézskeho rádu na Slovensku – tradícia pre dnešok

Po prvýkrát v histórii prítomnosti a pôsobenia Maltézskeho rádu na Slovensku sa 15. novembra 2012 v aule Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutočnila medzinárodná odborná konferencia pod názvom „Maltézsky rád na Slovensku – tradícia pre dnešok“. Zmyslom a poslaním konferencie bolo predstavenie a sprítomnenie skutočného a pravého Maltézskeho rádu pôsobiaceho už 900 […]

Prví slovenskí dobrovoľníci uvedení do Zboru Dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovensku

Pri príležitosti sviatku svätého Jána Krstiteľa, patróna Suverénneho Vojenského Špitálneho Rádu Sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty , bola prvá skupina pätnástich oddaných dobrovoľníkov prijatá do  Zboru Dobrovoľníkov Maltézskeho rádu. Po prejave prezidenta Zboru Dobrovoľníkov Maltézskeho rádu, pána Antona Šafárika odovzdal veľvyslanec Maltézskeho Rádu na Slovensku J.E.  F. O´Donnell  novoprijatým dobrovoľníkom diplomy. Novoprijatí dobrovoľníci […]

Historické obnovenie: Prvé sväté prijímanie oslavujú rómske deti z Vaľkovne.

Dňa 3. júna 2012 miestna rómska komunita oslávila po sto rokoch prvé sväté prijímanie v miestnom kostole v obci Vaľkovňa. Miestny kňaz, Prof.ThDr. Fr. Robert Sarka, PhD., správca farnosti Červená Skala a profesor katolíckej univerzity v Ružomberku, prvýkrát umožnil rómskym deťom, aby mali svoje prvé sväté prijímanie vo svojom domovskom kostole. Pôvodne katolícky kostol, postavený […]

Zbor Dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovensku: obnova a rozšírenie

Pracovné činnosti Maltézskeho Rádu sa vykonávajú prostredníctvom jeho „Zboru Dobrovoľníkov“. Zbor Dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovenku je mimovládna organizácia, ktorá bola  zaregistrovaná v registri občianskych združení dňa  23. decembra 2005. Zbor dobrovoľníkov sa skladá z členov Maltézskeho Rádu na Slovensku, ktorými  sú rytieri, dámy a kapláni, ktorí sú slovenskí občania. Na aktivitách Zboru dobrovoľníkov sa […]

Slovensko v Lurdoch

Bol to veľmi zvláštny a významný okamih v priebehu každoročnej púti Maltézskeho Rádu v Lurdoch (Francúzsko), keď sa nápis „Slovensko“ objavil medzi   zástavami národných delegácií z priorátov a národných asociácií v podzemnej bazilike pápeža Pia X. Bolo to prvýkrát, keď bolo Slovensko označené ako zúčastnená krajina a bolo to výsledkom mnohoročného vývoja jeho Zboru […]

Veľvyslanec navštívil vojenský Ordinariát

Vojenský ordinariát konal jeho každoročnú liturgickú udalosť slávením svätej omše hlavne Vojenským Ordinárom, jeho excelenciou arcibiskupom Rábekom, ktorý následne usporiadal recepciu na ministerstve obrany.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk