Pre záujemcov o účasť na púti

PÚŤ MALTÉZSKEHO RÁDU S CHORÝMI DO LÚRD

Maltézska pomoc Slovensko v rámci celosvetovej púte Maltézskeho rádu s chorými  do Lúrd organizuje leteckú púť do Lúrd s chorými zo Slovenska. Zvlášť pre chorých a zdravotne ťažko postihnutých účastníkov je zabezpečená nepretržitá asistencia lekármi, zdravotníkmi a  dobrovoľníkmi Maltézskej pomoci Slovensko. Púte sa môžu zúčastniť aj zdraví pútnici.

Doprava: letecky z Bratislavy

Termín: 4. - 7. mája 2018 (odlet 4. mája 2018 o 9:00 hod., prílet 7. mája 2018 o 20:55 hod., je potrebné byť na letisku dve hodiny pred plánovaným odletom (dobrovoľníci podľa pokynov koordinátorov skôr)

Cena: 595,- €

V cene sú  zahrnuté náklady na :

- letenku z Bratislavy do Tarbes a späť,

- letiskové poplatky

- letiskový transfer z Tarbes do Lúrd a späť

- 3 x ubytovanie s plnou penziou (zdraví pútnici v hoteli Jean d´Arc, chorí pútnici v nemocnici Accueil du Notre Dame)

V cene nie sú zahrnuté náklady na:

  • komplexné poistenie cestovných a liečebných nákladov, ktoré si účastníci musia uzatvoriť individuálne, palivový príplatok v prípade, ak dôjde k navýšeniu ceny paliva v čase uskutočnenia leteckej prepravy a letecká spoločnosť ho bude požadovať.

Bezplatná služba pútnikom:

  • asistencia lekármi, zdravotníkmi a dobrovoľníkmi;
  • organizačné a duchovné zabezpečenie celého pobytu.

Spôsob prihlasovania kontaktovaných a prihlásených osôb :

  • vyplnenú a podpísanú prihlášku je potrebné doručiť elektronicky e-mailom, alebo písomne poštou na adresu uvedenú v prihláške. Následne po pridelení variabilného symbolu organizátormi je potrebné uhradiť sumu 595,-€ (do poznámky uviesť svoje meno a správne uviesť pridelený variabilný symbol). Po pripísaní úhrady bude potvrdená registrácia a účasť. Bližšie informácie a tlačivo prihlášky na požiadanie poskytneme, pričom svoju požiadavky resp. otázky zasielajte na adresu: lurdy@maltezskapomoc.sk. Pri prihlasovaní chorých je potrebné dodržať postup uvedený v prihláške pre chorého.
  • prihlásením účastník berie na vedomie spracovanie svojich osobných údajov za účelom zabezpečenia púte v rozsahu uvedenom v prihláške.
  • kontaktné údaje na peňažný ústav a číslo účtu k zasielaniu účastníckeho poplatku sú uvedené v prihláške.

Prosíme kontaktovaných a prihlásených záujemcov, aby si zaslané prihlášky podľa kategórií vyplnili, a obratom zaslali v zmysle pokynu uvedeného v prihláške. Po obdržaní variabilného symbolu prosíme obratom o úhradu účastníckeho poplatku na číslo účtu uvedené v prihláške.

V súčasnosti je kapacita lietadla naplnená, v prípade, ak sa uvoľní miesto, budeme záujemcov, ktorí neboli vopred prihlásení a kontaktovaní, informovať o možnostiach účasti na púti.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk