Novinky

Maltézska pomoc Slovensko na Veľtrhu sociálnych aktivít v Nitre

05/09/2016 


Pri príležitosti Medzinárodného dňa za odstránenie chudoby sa 16. októbra 2015 v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre uskutočnil 10. ročník Veľtrhu sociálnych aktivít, na ktorom sa predstavili organizácie angažujúce sa v sociálno-charitatívnej oblasti, medzi ktorými nechýbali ani zástupcovia jedinej oficiálnej organizácie Maltézskeho rádu na Slovensku, ktorou je Maltézska pomoc Slovensko, pod vedením jej prezidenta Júliusa Brichtu. Podujatie malo za cieľ zviditeľniť neviditeľných – organizácie a iniciatívy, ktoré sa bez svetla reflektorov a médií svojou každodennou prácou snažia zmierňovať núdzu a problémy tých, ktorí si sami nevedia pomôcť. Zároveň malo ambíciu zosieťovať subjekty, ktoré sú zamerané na ľudí, ktorí sa ocitli v existenčných, alebo zdravotných problémoch do platformy vzájomnej spolupráce. Oficiálna časť podujatia, ktorú pravidelne organizuje Fórum kresťanských inštitúcií s ďalšími partnermi, začala v kaplnke seminára sv. omšou celebrovanou Mons. Viliamom Judákom, nitrianskym diecéznym biskupom a Mons. Petrom Rusnákom, bratislavským eparchom, ktorý je súčasne predsedom Rady pre laické a apoštolské hnutia a sociálnej subkomisie teologickej komisie Konferencie biskupov Slovenska. Podujatie pokračovalo stretnutím zástupcov Fóra kresťanských inštitúcií, Nitrianskeho biskupstva, Diecéznej charity, mestskej samosprávy i Odboru sociálnych vecí VÚC predstavením jednotlivých subjektov a ich charitatívnych aktivít. Počas celého dňa bol na podujatí prítomný aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a prezidentka Fóra kresťanských inštitúcií Katarína Hulmanová. V druhej časti sa ho zúčastnili aj primátor mesta Nitra Jozef Dvonč s viceprimátorom Jánom Vančom. Vo svojich príhovoroch biskupi, primátor Dvonč i zástupcovia organizátorov ocenili úsilie a vyzdvihli aktivity charitatívnych organizácií, ktoré pôsobia aj na území mesta Nitra a Nitrianskeho kraja. Vyjadrili otvorenosť pre spoluprácu zvlášť v oblastiach pomoci bezdomovcom, utečencom, sociálne odkázaným rodinám, týraným ženám, Rómom, telesne postihnutým, či seniorom. V rámci predstavovania aktivít jednotlivých organizácií vo svojom príhovore prítomných oslovil aj prezident Maltézskej pomoci Július Brichta, ktorý priblížil činnosť Maltézskeho rádu na Slovensku a projekty zamerané na chudobných, chorých a trpiacich. Vyjadril tiež pripravenosť na spoluprácu v spomenutých oblastiach. Veľtrh sociálnych aktivít sa na Slovensku koná pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku v dňoch 3. – 22. októbra 2015 v mestách Košice, Rožňava, Trnava, Bratislava, Nitra a Trenčín. Veľtrh v Nitre sa uskutočnil pod záštitou nitrianskeho diecézneho biskupa Mons. Viliama Judáka. Ústrednou témou veľtrhu je „Cesta z chudoby“.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk