Novinky

Maltézska pomoc Slovensko pomáha utečencom

05/09/2016 


Prezident Maltézskej pomoci Slovensko Július Brichta reagujúc na iniciatívu príslušníkov Policajného zboru SR zorganizoval zbierku na pomoc migrantom nachádzajúcim sa na ceste do krajín západnej Európy.

Zapojili sa do nej nielen členovia Maltézskej pomoci, ale aj Ministerstvo financií SR. Jej výsledkom bola zbierka šatstva, instantných polievok, trvanlivých potravín a finančných prostriedkov. Zvlášť finančné prostriedky zmenené do podoby stoviek fliaš minerálnych vôd, stoviek balení instantnej kávy, čaju, krištáľového cukru, hygienických vreckoviek, hygienických potrieb pre ženy, zubných kefiek a zubnej pasty boli odovzdané Útvaru policajného zaistenia cudzincov v Medveďove na hranici s Maďarskou republikou.

V mene Maltézskej pomoci Slovensko ich riaditeľovi útvaru pplk. Jozefovi Vadkertymu odovzdali tajomník Veľvyslanectva Maltézskeho rádu na Slovensku Dominik Brichta a hovorca Maltézskej pomoci Slovensko Tibor Ujlacký.

Pilotný humanitárny dar bol určený príslušníkom útvaru s cieľom ich poskytnutia ako základnej pomoci zaisteným migrantom, ktorí nemajú dostatočné finančné prostriedky na uspokojenie svojich základných životných potrieb počas ich pobytu na území Slovenska do doby, kedy budú z územia Slovenska odsunutí do cieľových krajín, alebo navrátení do krajín pôvodu.

Zástupcovia Maltézskej pomoci Slovensko si v sprievode vedenia útvaru a príslušníkov PZ prezreli aj priestory, v ktorých migranti trávia chvíle pobytu na území SR, oboznámili sa s úrovňou ich sociálneho a zdravotníckeho zabezpečenia a prerokovali možnosti pomoci a spolupráce do budúcnosti, na ktorej sa dohodli podľa vývoja situácie.

Viac ako 200kg šatstva, stovky keksov pre deti, lieky, vodu a potraviny zabezpečili členovia Maltézskej pomoci Slovensko už niekoľkokrát v posledných týždňoch aj pre migrantov, ktorí sa presúvajú vlakmi z Maďarska do Rakúska a ktoré boli pri spoločných denných a nočných výjazdoch so zdravotníkmi a dobrovoľníkmi Univerzity sv. Alžbety v Bratislave pod vedením prof. Vladimíra Krčméryho rozdané putujúcim migrantom, zvlášť ženám a deťom, z ktorých mnohé boli poznačené následkami dlhotrvajúcich presunov v podobe vyčerpania, podchladenia, alebo omrzlín spôsobených aktuálne nastupujúcim chladným počasím.

Maltézska pomoc Slovensko a jej členovia týmto spôsobom plnia svoje poslanie v oblasti pomoci chudobným, chorým a trpiacim v podobe migrantov bez ohľadu na ich pôvod, vierovyznanie, či cieľ ich putovania smerom do krajín západnej Európy.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk