Novinky

Prezident Maltézskej pomoci medzi Rómami na Orechovom Dvore v Nitre

05/09/2016 


Výsledky sociálnej a komunitnej práce medzi Rómami na Orechovom dvore v Nitre v rámci Národného projektu Komunitné centrá, odprezentovali jeho pracovníci 28. septembra 2015 za účasti zástupcov mesta Nitra, Nitrianskeho biskupstva a Maltézskej pomoci Slovensko. Na prezentácii sa zúčastnil aj prezident Maltézskej pomoci Slovensko JUDr. Július Brichta, ktorý reprezentoval subjekt, vďaka ktorému bolo v spolupráci s mestom Nitra vybudované Materské centrum, materská škôlka a zabezpečená autobusová doprava školopovinných rómskych detí na vyučovanie do Základnej školy na Novozámockej ulici. Po skončení prezentácie Dr. Brichta obdaril rehoľné sestry a pracovníkov centra sladkosťami určenými rómskym deťom a poďakoval im za obetavú službu a odvedenú prácu s viditeľnými výsledkami. Presvedčil sa o tom, že finančné prostriedky venované Maltézskym rádom a Nadáciou Sixt z Nemecka na tento účel boli účelne poskytnuté. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko z centier v Nitre a Bratislave navyše v letných mesiacoch vymaľovali aj vonkajšie steny kontajnerových buniek materského centra detskými motívmi. Sociálna práca na Orechovom dvore sa začala realizovať v roku 2005 prostredníctvom rehoľných sestier z Misijnej kongregácie Ducha Svätého, ktoré sa s deťmi hrávali, učili, spievali, písali si s nimi domáce úlohy a realizovali ďalšie výchovné aktivity. Od roku 2009 vzniklo oficiálne Komunitné centrum sídliace v unimobunkách. Rómske deti sa odvtedy mali možnosť zúčastniť viacerých výletov do Nitry, Brezna, Banskej Bystrice, Slovenskej Ľupče, Bratislavy, Bojniciach, či Terchovej. Pracovníci centra každoročne pripravujú akcie, akými sú Deň matiek, ukončeniu školského roka, Dňu seniorov, Deň Rómov, sv. Mikuláša, Jasličková pobožnosť, Vianočné posedenie s diecéznym biskupom a iné. Počas letných prázdnin organizujú letný tábor. Raz do týždňa prichádza kňaz Viktor Tomčány, ktorý sa venuje najmä rómskym chlapcom a celebruje sv. omše. Rovnako raz do týždňa centrum navštevuje umelec Pavol Bebjak, ktorý pre deti vedie hrnčiarsky krúžok. V súčasnosti tak na Orechovom dvore funguje Komunitné centrum, v rámci ktorého pôsobia terénni sociálni pracovníci a prevádzkujú materskú školu, 1. ročník základnej školy a Materské centrum. Pracovníci centra Rómom poskytujú služby, akými sú hľadanie zamestnania, či brigád, zabezpečenie tlačív a pomoc pri vypĺňaní tlačív z ÚPSVaR, pomoc pri narodení dieťaťa, riešenie zdravotného postihnutia a kompenzácií, príprava na prijatie sviatostí, telefonovanie v súrnych prípadoch, príprava detí do ZŠ, krúžky pre deti, pranie pre matky detí navštevujúcich pravidelne školu, či iné sociálne činnosti a poradenstvo.

V októbri tohto roku sa 10 rómskych detí z tejto komunity spoločne s doprovodom zúčastní s pomocou Maltézskej pomoci Slovensko v spolupráci s Veľvyslancom Maltézskeho rádu at large pre Rómske menšiny, grófom Franzom Salmom, Medzinárodnej púte Rómov do Ríma, ktorá sa uskutoční pri príležitosti 50. výročia pamätnej návštevy svätého otca Pavla VI. v rómskej osade v Pomezii, ktorá sa konala 26.októbra 1965.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk