Novinky

Rómovia z Nitry v Ríme s Maltézskou pomocou a s pápežom Františkom

05/09/2016 


Na Svetovej púti Rómov do Ríma sa v dňoch 23. – 26. októbra 2015 popri skupine 90 Rómov z východného Slovenska zúčastnili aj 13 rómski tínedžeri z Osady Orechov Dvor pri Nitre. Ich účasť zabezpečila Maltézska pomoc Slovensko v spolupráci s mimoriadnym veľvyslancom Maltézskeho rádu pre rómsku menšinu Franzom Salm-Reifferscheidtom. Do Ríma pricestovali pod vedením hovorcu Maltézskej pomoci Slovensko Tibora Ujlackého so skupinou Rómov z Maďarska, ktorým cestu zabezpečila Maďarská Maltézska pomoc.

Počas púte absolvovali nitrianski Rómovia spolu s ostatnými účastníkmi z celého sveta krížovú cestu pri rímskom Koloseu vedenú generálnym vikárom Svätého Otca kardinálom Agostinom Vallinim a navštívili hlavné patriarchálne rímske baziliky Sv. Petra, sv. Pavla za hradbami, sv. Jána v Lateráne a Baziliku Panny Márie Snežnej. Po kolenách si prešli aj Sväté schody a v nedeľu sa zúčastnili na medzinárodnej sv. omši vo Svätyni Božej lásky, ktorú pre takmer 10 tisíc Rómov z celého sveta celebroval predseda Pápežskej rady pre migrantov kardinál Antonio Maria Veglió s prítomnými biskupmi a kňazmi. Dvaja z nitrianskych Rómov pritom boli poctení možnosťou priniesť obetné dary.

Vrcholom púte aj pre mladých Rómov z Nitry bola účasť na pondelňajšej mimoriadnej audiencii s pápežom Františkom, kde sa s ním osobne stretli a odovzdali mu dary v podobe publikácie o Duchovnom Slovensku a drevorezbu Nitrianskeho hradu. Počas audiencie sa prítomným Rómom prihovoril s tým, že odsúdil xenofóbiu a diskrimináciu Rómov, avšak pripomenul im, že zodpovednosť sa očakáva aj od nich, pričom ich vyzval, aby dodržiavali zákony a posielali deti do škôl.

Nitrančanov po audiencii vo svojej rezidencii prijal aj slovenský kardinál Jozef Tomko žijúci v Ríme a osobne sa stretli aj s Veľmajstrom Maltézskeho rádu Fra Mathewom Festingom, ktorému odovzdali dar v podobe publikácie mesta Nitra. Následne sa pripojili k rómskym pútnikom zo Slovenska a zúčastnili sa spolu s nimi aj na záverečnej sv. omši v Bazilike sv. Petra, ktorú celebroval Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup.

Svetová púť Rómov do Ríma sa po prvýkrát uskutočnila v tomto roku pri príležitosti päťdesiateho výročia historického stretnutia blahoslaveného pápeža Pavla VI. s kočovnými Rómami v rímskej časti Pomezia. Išlo o prvú medzinárodnú púť Rómov, na ktorú prišli aj so svojimi duchovnými pastiermi. Pripravila ju Pápežská rada pre migrantov a cestujúcich pri Svätej Stolici. Jej cieľom bolo pripomenúť otvorenosť Cirkvi voči Rómom a voči tým, ktorí žijú na okraji spoločnosti, čo osobitným gestom pred 50 rokmi preukázal blahoslavený pápež Pavol VI. Púť bola tiež stretnutím kultúr a príležitosťou poukázať na históriu a hodnoty Rómov, ktorí sú často obeťami predsudkov a nevraživosti ľudí. Dokázali to na nedeľňajšom večernom koncerte rómskej hudby v Bazilike Panny Márie v Zátiberí, ktorý okrem rómskych pútnikov navštívil aj veľký počet turistov. Maltézska pomoc Slovensko, ktorá zabezpečila účasť rómskych tínedžerov z Nitry na svetovej púti Rómov do Ríma má nádej, že hlboké duchovné zážitky z Ríma prenesú aj do svojich rodín a stanú sa základom pre ich život v budúcnosti.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk