Novinky

Veľvyslanec sa zúčastnil Konferencie o spolupráci a dobrom riadení v strednej a východnej Európe

05/09/2016 


Dňa 3. – 5. októbra 2014 sa J.E. Dr. Ottokarl Finsterwalder, veľvyslanec Zvrchovaného vojenského špitálskeho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty v Slovenskej republike spolu s p. Antonom Gatnarom, ministrom veľvyslanectva a JUDr. Júliusom Brichtom, prezidentom pomocnej organizácie Maltézskeho rádu v Slovenskej republike – Maltézskej pomoci Slovensko, spoločne zúčastnili Konferencie o spolupráci a dobrom riadení v strednej a východnej Európe, ktorá bola organizovaná Riadiacim výborom Maltézskeho rádu pre strednú a východnú Európu.

Hlavnými témami konferencie a diskusií boli možnosti spolupráce medzi subjektmi Rádu, hlavne jej pomocných organizácií. Prednášajúci zo strednej a východnej Európy predstavili mnoho zaujímavých poznatkov a vymieňali si osvedčené postupy z oblasti dobrovoľníctva a operačnej spolupráce.

Konferencie sa zúčastnili aj najvyšší predstavitelia Rádu: J.E. Albrecht Freiherr von Boeselager, veľkancelár Rádu a J.E. Dominique Prince de La Rochefoucauld-Montbel, veľkošpitálnik Rádu. J.E. veľkošpitálnik zdôraznil potrebu aktívnej spolupráce medzi pomocnými organizáciami Rádu a vyzval k prijatiu vedúceho postavenia v oblasti starostlivosti o osamelých, bezdomovcov, chorých a postihnutých.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk