Novinky

Arcibiskupi boli prijatí do Suverénneho Maltézskeho rádu

05/09/2016 


Dňa 26. novembra 2014 odovzdal J.E. Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein, veľký komendátor Suverénneho vojenského špitálneho rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty, v rámci slávnostnej svätej omše J.E. Mons. Stanislavovi Zvolenskému, bratislavskému arcibiskupovi metropolitovi a J.E. Mons. Mariovi Giordanovi, apoštolskému nunciovi na Slovensku, dekréty a insígnie o ich prijatí do Maltézskeho rádu. J.E. Fra’ Ludwig Hoffmann von Rumerstein je druhou najdôležitejšou osobou vlády Rádu a zástupcom Veľmajstra.

Na ceremónii sa zúčastnili viacerí slovenskí biskupi, J.E. Ottokarl Finsterwalder, veľvyslanec Maltézskeho rádu v Slovenskej republike, J.E. Michael Habsburg-Lothringen, veľvyslanec Maltézskeho rádu v Maďarsku, ako aj vysokopostavená delegácia rakúskeho Veľkopriorátu pod vedením J.E. grófa Norberta Salburga Falkensteina, prokurátora rakúskeho Veľkopriorátu.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk