Novinky

Podporujeme Rómov

05/09/2016 


Maltézsky rád na Slovensku v súčasnosti podporuje niekoľko iniciatív zameraných na rómsku komunitu, predovšetkým na rómske deti. Dva rómske projekty v Orechovom dvore a Olejníkove sú implementované vďaka štedrej podpore p. Ake Lindena, súkromného darcu zo Švédska. Nadväzujúci projekt v Orechovom dvore sa realizuje s podporou grantu z nemeckej nadácie Regine Sixt Foundation.

1. Orechov dvor je ghetto neďaleko Nitry. Realizovaný projekt sa tam na jednej strane zameriava na popoludňajší vzdelávací program pre deti a mladých a na strane druhej na prácu s rodinami a rodinné poradenstvo. Projektové aktivity prebiehajú v kontajnerových triedach zhotovených pre tieto účely. Ďalej je z projektu hradená doprava rómskych detí do základných škôl. Tento inovatívny prístup by mal výrazne prispieť k efektívnej integrácii rómskych detí do všeobecného školského systému. Projekt je realizovaný v úzkej spolupráci s rehoľnými sestrami Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého, s rehoľnými sestrami Inštitútu dcér Márie Pomocnice (Saleziánkami) a mestom Nitra.

2. Olejníkov je izolované vidiecke osídlenie na východnom Slovensku. Realizovaný projekt sa zameriava na poskytovanie a podporu predškolského vzdelávania rómskych detí. Projekt je založený na princípe, že predškolské vzdelávanie prispieva k jazykovej integrácii a zlepšeniu dlhodobejšej perspektívy na vzdelanie. Hlavným partnerom je obec Olejníkov.

Celková doba realizácie oboch projektov je 36 mesiacov (1. január 2014 – 31. december 2016).

3. Nadväzujúci projekt v Orechovom dvore reaguje na potrebu dodatočných priestorov pre kľúčové projektové aktivity. Preto je plánované zhotovenie ďalších kontajnerových tried, vrátane sanity a interiérového vybavenia.

Súvisiace stavebné práce by mali byť dokončené do konca roku 2014.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk