Novinky

Návšteva veľvyslanca Maltézskeho rádu v Nitre

05/09/2016 


28. jún 2013. Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Suverénneho Vojenského Špitálneho Rádu sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty J. E. Dr. Ottokarl Finsterwalder 28. júna 2013 po prvýkrát oficiálne navštívil mesto Nitra. Cieľom jeho návštevy bola vizitácia družiny Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu pôsobiacej na území Nitry.

V rámci návštevy starobylej Nitry, ktorú si ako prvú vybral zámerne pre jej históriu a prítomnosť aktívnej skupiny dobrovoľníkov, absolvoval prijatie u primátora mesta Nitra Jozefa Dvonča, ktorému predstavil svoju víziu diplomatického pôsobenia, či možnosti spolupráce s mestom na charitatívnych podujatiach a projektoch. Veľvyslanec vyjadril spokojnosť s doterajšou spoluprácou pri každoročnom podávaní Vianočného punču pre Hospic u Bernadetky, či vianočnými aktivitami pre odsúdené ženy vo väznici, alebo bezdomovcov v azylovom dome a vyjadril primátorovi Dvončovi svoju vďaku za podporu.

Počas návštevy na Biskupskom úrade bol veľvyslanec Finsterwalder prijatý generálnym vikárom Nitrianskej diecézy Mons. Petrom Brodekom, ktorý s ním v mene sídelného biskupa Mons. Viliama Judáka prerokoval možnosti úzkej spolupráce na charitatívnych projektoch zameraných na vzdelávanie detí z rómskych rodín na Orechovom dvore, pomoci Detskému domovu sv. Lujzy, pomoci Hospicu u Bernadetky a bezdomovcom v Azylovom dome v Nitre. Veľvyslanec vyslovil vďaku za ochotu diecézy k spolupráci a vyjadril nádej v jej úspešnú realizáciu.

Súčasťou návštevy veľvyslanca Maltézskeho rádu v Nitre bola aj verejná prezentácia a uvedenie do užívania záchranného nafukovacieho stanu s vybavením a expozíciou o aktivitách na Svätoplukovom námestí. S využitím stanu sa počíta pri hromadných aktivitách na území mesta Nitra a Nitrianskej diecézy. Návšteva pokračovala prehliadkou pastoračného a vzdelávacieho centra pre rómsku komunitu na Orechovom dvore a návštevou Hospicu u Bernadetky.

Ukončená bola stretnutím s členmi Zboru dobrovoľníkov operujúcimi v Nitre, prezentáciou ich činnosti a aktivít a záverečnou sv. omšou v Kostole sv. Petra a Pavla. Oficiálna návšteva veľvyslanca Maltézskeho rádu v Nitre potvrdila mimoriadnu aktivitu Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu v Nitre, ktorá je už aj nitrianskej verejnosti známa. V súvislosti so závermi rokovania, ktoré jej zástupcovia absolvovali s diecéznym biskupom Mons. Viliamom Judákom už 26. júna 2013 je isté, že v meste Nitra bude Maltézsky rád pôsobiť v úzkej spolupráci s diecézou pod autoritou jej biskupa v záujme diecéznej charity, k čomu dostal od diecézneho biskupa Mons. Judáka „zelenú“.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk