Novinky

Nový veľvyslanec

05/09/2016 


29. apríl 2013. J. E. Dr. Ottokarl Finsterwalder sa 25. apríla 2013 stal novým mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom Suverénneho Vojenského Špitálneho Maltézskeho Rádu na Slovensku.

Formálne bol prijatý do Maltézskeho rádu v roku 1989. Od roku 1998 pracoval v diplomatických službách ako ministerský radca a následne od roku 2006 ako mimoriadny a splnomocnený minister Veľvyslanectva Suverénneho Vojenského Špitálneho Maltézskeho Rádu v Rakúsku.

Teraz je mu cťou a potešením viesť diplomatickú misiu na Slovensku.

Od roku 1974 je ženatý s Almerie, rodenou Spannocchi. Majú štyri dcéry.

Po absolvovaní univerzity v Hamburgu strávil celú svoju profesionálnu kariéru ako bankár.

Je advokátom s praxou na súdoch v Mníchove, Nemecku. Tiež je činný ako nezávislý finančný konzultant vo Viedni.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk