Novinky

Vianočný príhovor Fra’ John Dunlap, Miestodržiteľa Veľmajstra Maltézskeho rádu

24/12/2022 


Nech pokoj, ktorý so sebou prináša malý Kristus a požehnania z toho, že sa stal človekom, sú s nami v tomto vianočnom období a počas celého nového roka!

Chcel by som Vám srdečne zaželať len to najlepšie a obetovať modlitby za šťastné a požehnané Vianoce pre mojich bratov s večnými sľubmi, pre ostatných spolubratov, našich zamestnancov, dobrovoľníkov a priateľov po celom svete.  Ich neochvejné odhodlanie, tvrdá práca a lojalita počas roka nás s najväčšou istotou priviedli na cestu k prosperujúcemu roku 2023 pre náš milovaný Rád.  Ďakujem každému jednému z vás, ktorý máte na srdci len tie najlepšie záujmy Maltézskeho rádu.

Rok, ktorý sa rýchlo blíži ku koncu, bol plný výziev, ale aj viacerých úspechov.  Hlavným z nich bolo ukončenie päťročného procesu obnovy ústavy Rádu.  Po starostlivom zvážení rôznych návrhov a názorov Svätý Otec 3. septembra 2022 vyhlásil novú Ústavu a Kódex rádu, ktorý zdôrazňuje jeho náboženský charakter.  Viem, že drvivá väčšina sa teší na nadchádzajúcu januárovú Generálnu kapitulu, kde začneme s implementáciou ustanovení a reforiem, ktoré vzišli z procesu obnovy.

Obnova Rádu má jeden hlavný účel: posilniť našu náboženskú podstatu, aby sme mohli čo najúčinnejšie slúžiť chudobným a chorým.

Naše globálne charitatívne aktivity boli v roku 2022 ťažko skúšané eskaláciou ozbrojených konfliktov na Ukrajine a v mnohých ďalších častiach sveta – možno nie v našej blízkosti, ale napriek tomu s katastrofálnymi dôsledkami pre životy miliónov nevinných ľudí.  Vojnou zmietané oblasti však nie sú jediným miestom, kde vládne utrpenie, smrť a ničenie.  Rád čelí ľudskému utrpeniu, keď bojuje proti marginalizácii, chudobe, zanedbávaným chorobám, zmene klímy, vysídľovaniu ľudí, úmyselnému ničeniu ohrozených komunít a mnohým ďalším nespravodlivostiam, ktoré sužujú ľudstvo.

Aj keď rozširujeme naše rozsiahle úsilie o pomoc, nemôžeme zabudnúť na duchovné ukotvenie, samotný základ našej práce.  Tento základ je našou hnacou silou; Toto je naša vedúca hviezda.  Zatiaľ čo poskytujeme podporu vysídleným, lekársku pomoc chorým a pomoc chudobným, musíme vždy pamätať na kresťanské korene nášho poslania.  A kedy je lepší čas si to  pripomenúť, než na Vianoce?

Som hrdý na úžasnú prácu, ktorú Rád vykonáva po celom svete v mene Krista.  Som v úžase, keď vidím odhodlanie a vášeň našich tisícov členov, zamestnancov a dobrovoľníkov, ktorí sa odvážne a nezištne venujú zmierňovaniu ľudského utrpenia na piatich kontinentoch.  Veľmi dobre viem, že za veľa vďačíme tisícom priaznivcov, ktorí sa stotožnili s našou misiou s očami upretými na Kristovo svetlo, ktoré nás nabáda, aby sme slúžili ľudstvu.  Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum.

Nech sú požehnania narodeného Ježiša Krista s nami všetkými!

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk