Novinky

Veľmajster Maltézskeho rádu: „Chorí a ich rodiny v mojich modlitbách“

21/03/2020 


V týchto bezprecedentných časoch, ktoré spojili viac ako 150 národov čeliac rovnakej hrozbe, vyjadrujem svoju hlbokú vďaku Asociáciám Maltézskeho rádu, dobrovoľníkom a humanitárnym pracovníkom, ktorí sa aktívne zapojili do poskytovania zdravotnej starostlivosti v mnohých krajinách postihnutých pandémiou Covid-19. Naše zdravotné zložky a dobrovoľníci stoja pri starších, ktorých karanténa prinútila zostať doma a prostredníctvom pravidelnej donášky jedla a liekov im pomáhajú zvládať túto situáciu. Naše špeciálne zdravotné tímy sú vysielané testovať populáciu na prítomnosť nákazy za pomoci mobilných lekárskych jednotiek dodržiavajúcich prísne hygienické opatrenia. Ich neúnavná obeta je znakom Evanjelia a viery, na ktorých základoch stojí celá charitatívna činnosť Maltézskeho rádu.

Takisto chcem vyjadriť vďaku všetkým zdravotníkom, ktorí od začiatku nákazy neustále pracujú a obetujú sa pre ľudí, ktorých toto ochorenie zasiahlo.

Každodenne sa k nám dostávajú znepokojujúce správy o situácii ľudí, ktorí museli byť hospitalizovaní, mnohí na jednotke intenzívnej starostlivosti, niektorí aj intubovaní. Musíme sa pravidelne modliť za chorých, ktorým bola nariadenia izolácia, nakoľko ich naviac zasiahla aj samota. Myslíme taktiež na ich rodiny, ktoré ich kvôli prísnym opatreniam nemôžu navštevovať, dokonca ani prísť rozlúčiť sa v prípade toho najhoršieho. Toto je len ťažko predstaviteľné utrpenie a súcitím so všetkými tými, ktorí mu musia čeliť. Patrí im moja úprimná vďaka a modlitby tak, ako aj všetkým lekárom, sestrám a zdravotným pracovníkom.

Z hlbokým zármutkom sme museli pristúpiť k zrušeniu 62. Medzinárodnej púte Maltézskeho rádu do Lúrd, ktorá patrí k tým najdôležitejším udalostiam života rádu, ako aj jeho členov a dobrovoľníkov. Bolo to veľmi bolestivé rozhodnutie.

Vzhľadom na rýchlo sa zhoršujúcu situáciu vo Francúzsku, prvýkrát, počas viac ako 160 ročnej existencie, LurdsFoto velmajsterké Sanktuárium zatvára svoje brány verejnosti. Pevne verím, že mnohí členovia a dobrovoľníci sa budú môcť zúčastniť na púti do Svätej Zeme, ktorá sa má uskutočniť budúci november pri príležitosti 900. výročia smrti bl. Gérarda, nášho zakladateľa, dúfajúc, že vtedy bude už súčasná dramatická situácia za nami.

S viac ako 900 ročnou špitálníckou tradíciou pomoci chudobným a chorým, Maltézsky rád ostáva nablízku tým, ktorí sú v núdzi a ktorí boli touto hroznou pandémiou zasiahnutí a bude naďalej poskytovať pomocnú ruku všetkým, ktorí ju potrebujú. Rád by som poukázal na slová pápeža Františka spred pár dní: „Zjednotení v Kristovi, nikdy nie sme sami“, a zároveň zdôraznil prosbu Svätého Otca „modliť sa za trpiacich starých, osobitne tých, ktorých zasiahla vnútorná samota.“

Želám všetkým požehnaný pôstny čas,

Fra´ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk