Novinky

Zomrel 80. Veľmajstra Maltézskeho rádu Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

29/04/2020 


Foto_Veľmajster SMOM

S veľkým poľutovaním oznamujeme smrť Jeho Výsosti, princa a 80. veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu Fra 'Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, ktorý zomrel niekoľko minút po polnoci 29. apríla v Ríme po nevyliečiteľnej chorobe diagnostikovanej pred mesiacmi. Podľa článku 17 Ústavy Zvrchovaného Maltézskeho rádu prevzal Grand Commander (Hlavný Komtúr) Fra 'Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas Boas funkciu zástupcu a dočasne zostane hlavou Zvrchovaného Maltézskeho rádu až do zvolenia nového veľmajstra.

Fra ’Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto sa narodil 9. decembra 1944 v Ríme. Vyštudoval literatúru a filozofiu na Rímskej univerzite v Sapienza, špecializoval sa na kresťanskú archeológiu a dejiny umenia. Zastával akademické funkcie na Pápežskej univerzite v Urbaniana, vyučoval klasickú gréčtinu a pôsobil aj ako hlavný knihovník a archivár dôležitých zbierok univerzity. Publikoval celý rad akademických článkov a esejí o aspektoch stredovekej histórie umenia.

Fra 'Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, bol prijatý za člena Zvrchovaného Maltzéskeho rádu v roku 1985 a v roku 1993 zložil večné sľuby. Medzi rokmi 1994 - 1999 bol Priorom priorátu Lombardie a Benátok a v rokoch 1999 - 2004 členom Zvrchovanej rady. V roku 2004 bol na Generálnej kapitule zvolený za Hlavného Komtúra a po smrti 78. veľmajstra Andrewa Bertieho sa vo februári 2008 stal dočasným Zástupcom veľmajstra. Od roku 2008 do roku 2017 zastával Fra' Giacomo Dalla Torre pozíciu Priora priorátu Rím. Po rezignácii 79. veľmajstra Fra´ Matthewa Festinga ho Štátna rada 29. apríla 2017 zvolila najprv na obdobie jedného roka za Zástupcu veľmajstra. Na nasledujúcom zasadnutí Štátnej rady bol 2. mája 2018 zvolený za 80. Princa a Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu.

Fra Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto, muž veľkej duchovnosti a ľudskej blízkosti pomáhal vždy núdznym. Pravidelne podával jedlo ľuďom bez domova na železničných staniciach Termini a Tiburtina v Ríme. Zúčastnil sa mnohých medzinárodných pútí Maltézskeho rádu do Lúrd a národných pútí do Loreta a Assisi. Veľmi sa tešil z účasti na medzinárodných letných táboroch rádu pre mladých ľudí so zdravotným postihnutím, kde ho mladí dobrovoľníci a hostia s veľkou láskou vítali.

Ako veľmajster Fra Giacomo Dalla Torre absolvoval množstvo oficiálnych a štátnych návštev. Len v januári uskutočnil štátnu návštevu v Benine a v júli minulého roku v Kamerune. V posledných mesiacoch cestoval tiež do Nemecka, Slovinska a Bulharska na stretnutia s príslušnými orgánmi. Počas týchto ciest sa vždy snažil navštíviť sociálne a zdravotné zariadenia Maltézskeho rádu, aby osobne pozdravil zamestnancov aj pacientov.

Značná ľudskosť a hlboká oddanosť charitatívnym prácam vždy inšpirovali 80. veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu, na ktorého si budú všetci, ktorí ho poznali pamätať pre jeho ľudské kvality a jeho srdečný a láskavý prístup.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk