Novinky

Sympózium „Náboženstvá spoločne za humanitárnu pomoc“

05/09/2016 


27. mája 2015 sa v Ženeve konalo sympózium „Náboženstvá spoločne za humanitárnu pomoc“, ktoré bolo organizované Zvrchovaným Maltézskym rádom v spolupráci so Sekretariátom Svetového humanitárneho summitu. Bolo zamerané na konkrétny podiel náboženských organizácií na humanitárnej pomoci a na to, ako môžu zlepšiť pomoc a ochranu obetí ozbrojených konfliktov a prijať opatrenia smerujúce k zmiereniu.

Sympózium prispieva ku globálnej diskusii smerujúcej k Svetového humanitárnemu summitu, ktorý sa uskutoční v máji 2016 v Istanbule.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk