Novinky

Členovia Maltézskeho rádu hosťami TV LUX

05/09/2016 


Dňa 12. mája 2015 odvysielala TV LUX reláciu o Maltézskom ráde. Hovorilo sa o viac než 900-ročnej histórii Rádu i o jeho poslaní dnes. Medzinárodné pôsobenie Rádu bolo doplnené aktuálnymi informáciami o jeho aktivitách na Slovensku, so špeciálnym zameraním na tohtoročnú púť do Lúrd, ktorá sa po prvýkrát uskutočnila pod záštitou Maltézskeho rádu na Slovensku.

Hosťami relácie boli Július Brichta, prezident Maltézskej pomoci Slovensko, Dominik Brichta, tajomník veľvyslanectva Maltézskeho rádu v Slovenskej republike, Peter Kružliak, tajomník Maltézskej pomoci Slovensko, dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko Tibor a Monika Ujlackí a priamy účastník púte Lukáš Eliáš, ktorý diskusie obohatil svojím osobným svedectvom. O Lukáša sa po celú dobu púte starali dvaja dobrovoľníci.

Záznam relácie si môžete pozrieť tu.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk