Novinky

Recepcia veľvyslanectva pri príležitosti sviatku patróna Rádu sv. Jána Krstiteľa, Hotel Bôrik, Bratislava 2015

05/09/2016 


23. júna 2015 usporiadalo veľvyslanectvo Zvrchovaného Maltézskeho rádu v Slovenskej republike v priestoroch Hotela Bôrik výročnú recepciu pri príležitosti sviatku patróna Rádu, sv. Jána Krstiteľa.

Pred recepciou sa na pozvanie veľvyslanectva konala svätám omša pre členov Rádu a verejnosť v kostole Milosrdných bratov, ktorú celebrovali J.E. Mons. Stanislav Zvolenský Arcibiskup metropolita a J.E. Arcibiskup Mario Giordana, Apoštolský nuncius v Slovenskej republike ako aj J.E. bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. Svätá omša bola slávená za prítomnosti slovenských Rytierov a Dám ako aj hosťov z Rakúskeho veľkoprijorátu a taktiež  za prítomnosti početných dobrovoľníkov charitatívnej organizácie Rádu Maltézska pomoc Slovensko.

V úvode recepcie privítal p. Anton Gatnar, Chargé d’Affaires veľvyslanectva Rádu v SR viacerých vysokých predstaviteľov Diplomatického zboru, cirkevných a politických funkcionárov, zástupcov Maltézskej pomoci a ostatných hostí. V úvodnej reči Chargé d’Affaires zdôraznil vynikajúce vzťahy medzi Rádom a Slovenskou republikou a informoval hostí nielen o bilaterálnych vzťahoch, ale aj o aktuálnom celesvetovom pôsobení charitatívnej organizácie Rádu Malteser International.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk