Novinky

Maltézski dobrovoľníci vymaľovali Materské centrum DÚHA v Orechovom dvore

05/09/2016 


Materské centrum DÚHA v Orechovom dvore,  ktoré je jedným z rómskych projektov Maltézskeho rádu na Slovensku, bolo podporené nemeckou nadáciou Regine Sixt Foundation. Materské centrum bolo otvorené v januári 2015 a slúži primárne na praktické, duchovné a formačné aktivity s rómskymi matkami a ich deťmi do 3 rokov, ktoré vedú rehoľné sestry Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého.

Na základe požiadavky nadácie boli kontajnerové bunky centra dňa 10. júla 2015 vymaľované z vonkajšej strany dobrovoľníkmi Maltézskeho rádu. Nad detskými motívmi maľby je uvedené motto nadácie „Vysúšame deťom slzy“ („Drying Little Tears“).

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk