Novinky

FRA’ JOHN T. DUNLAP MENOVANÝ ZA NOVÉHO MIESTODRŽITEĽA VEĽMAJSTRA MALTÉZSKEHO RÁDU

13/06/2022 


Fra’ John T. Dunlap, člen Zvrchovanej rady, bol dnes ráno pápežom Františkom vymenovaný do funkcie Miestodržiteľa (zástupcu) Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu.

Fra’ John T. Dunlap je nástupcom Fra’ Marca Luzzaga, ktorý zomrel 7. júna tohto roku.

Pápež František vo svojom menovacom liste uvádza, že „náhly odchod zástupcu veľmajstra Fra’ Marca Luzzaga niekoľko mesiacov pred slávením mimoriadnej generálnej kapituly prináša Maltézskemu rádu moment nepokoja a neistoty.
Rozhodnutie pápeža Františka umožní Maltézskemu rádu urýchliť proces reformy a čoskoro sa vrátiť k riadnej správe pod vedením Veľmajstra. Maltézsky rád je Svätému Otcovi vďačný za jeho otcovskú starostlivosť.

Fra’ John T. Dunlap zloží prísahu 14. júna v kostole Santa Maria in Aventine pred kardinálom Silvanom Maria Tomasim a Zvrchovanou radou Maltézskeho rádu na záver slávnostného pohrebu Fra’ Marca Luzzaga.

Nový Miestodržiteľ Veľmajstra bude spolu s Osobitným pápežským Delegátom a Zvrchovanou radou pokračovať v procese ústavnej reformy Zvrchovaného Maltézskeho rádu.
Fra’ John T. Dunlap sa narodil v Ottawe v Kanade v roku 1957. Po štúdiách na univerzite v Nice absolvoval Ottawskú univerzitu, potom získal titul doktora práv na Univerzite v Západnom Ontáriu. Univerzita Johna Cabota v Ríme mu udelila čestný doktorát v oblasti verejných služieb.

Fra’ John Dunlap je advokátom prijatým do advokátskej komory štátu New York a advokátom a solicitorom advokátskej komory provincie Ontario. V roku 1986 nastúpil do advokátskej kancelárie Dunnington, Bartholow & Miller v New Yorku a v roku 1993 sa stal jej partnerom. Špecializoval sa na podnikové a imigračné právo. Ako medzinárodne uznávaný právnik je od roku 1997 právnym poradcom Stálej pozorovateľskej misie Svätej stolice pri OSN.

V roku 1996 bol prijatý do Maltézskeho rádu a v roku 2004 zložil dočasné sľuby. V roku 2006 bol zvolený za prvého regenta (rehoľného predstaveného) subpriorátu Panny Márie Lurdskej so sídlom v New Yorku. Dňa 7. júna 2008 zložil slávnostné večné sľuby ako prvý americký člen.
V roku 2009 bol Dunlap zvolený na päťročné obdobie za člena Zvrchovanej rady. V rokoch 2014 a 2019 ho generálna kapitula – volený orgán rádu – opätovne zvolila na ďalšie päťročné obdobie.

Viac ako desať rokov slúžil Maltézskemu rádu ako predseda Výboru na ochranu mien a emblémov a zástupca v Aliancii rádov sv. Jána.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk