Novinky

Zvrchovaný Maltézsky rád oznamuje úmrtie Jeho Excelencie Fra’ Marca Luzzaga, zástupcu Veľmajstra Maltézskeho rádu

07/06/2022 


Zvrchovaný Maltézsky rád s hlbokým zármutkom oznamuje úmrtie J.E. Fra’ Marca Luzzaga, zástupcu Veľmajstra Zvrchovaného Maltézskeho rádu, ktorý po náhlej chorobe zomrel dnes vo Villa Ciccolini (Sforzacosta, provincia Macerata). Podľa článku 17 Ústavy Zvrchovaného Maltézskeho rádu prevzal Fra’ Ruy Gonçalo do Valle Peixoto de Villas-Boas funkciu zástupcu ad interim a zostane na čele Maltézskeho rádu až do zvolenia novej hlavy Rádu.

Fra’ Marco Luzzago bol zvolený za hlavu Zvrchovaného Maltézskeho rádu 8. novembra 2020.

Fra’ Marco Luzzago sa narodil v roku 1950 v Brescii a po ukončení štúdia na františkánskom inštitúte v Brescii študoval medicínu na univerzitách v Padove a Parme. Následne spravoval majetky svojej rodiny.

V roku 1975 vstúpil do Zvrchovaného Maltézskeho rádu vo Veľkoprioráte Lombardie a Benátok a v roku 2003 zložil slávnostné rehoľné sľuby. Začal sa zúčastňovať na medzinárodných púťach Maltézskeho rádu do Lúrd a na národných púťach do Assisi a Loreta. Od roku 2010 sa úplne zasvätil Maltézskemu rádu a presťahoval sa do regiónu Marche, aby sa staral o jednu z komend rádu. Od roku 2011 bol komtúrom vo Veľkoprioráte v Ríme, kde zastával funkciu delegáta regiónu Nothern Marche a vedúceho knižnice. V rokoch 2017 až 2020 bol kancelár Talianskej asociácie Maltézskeho rádu.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk