Novinky

Celosvetová púť Maltézskeho rádu v Lurdoch

05/09/2016 


1. – 5. mája 2014 sa uskutočnila tradičná celosvetová púť Maltézskeho rádu do Lúrd vo Francúzsku. Asi 6 000 pútnikov Maltézskeho rádu z celého sveta sa staralo o viac než 1 500 hendikepovaných. Zo Slovenska bolo prítomných 21 zástupcov Zboru dobrovoľníkov Maltézskeho rádu na Slovensku (ZDMR) a 3 chorí pútnici. ZDMR sa aktívne zapojil do služby chorým už tretíkrát, vďaka úzkej spolupráci s Českým veľkopriorátom Bohemia. Púte sa zúčastnil aj J. E. Dr. Ottokarl Finsterwalder, veľvyslanec Maltézskeho rádu na Slovensku a p. Anton Gatnar, minister Maltézskeho rádu na Slovensku.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk