Novinky

Výprava Maltézskej pomoci Slovensko

10/05/2019 


Výprava Maltézskej pomoci Slovensko sa v dňoch 3. - 6. mája 2019 zúčastnila na 61. ročníku medzinárodnej púte Maltézskeho rádu s chorými do Lúrd. Medzi 192 účastníkmi zo Slovenska bolo 25 chorých, ktorým nepretržite poskytovalo odbornú zdravotnú službu a opateru 74 dobrovoľníkov Maltézskej pomoci Slovensko a zdravotníkov a lekárov Nemocnice u Milosrdných bratov v Bratislave. Vďaka tomu mohli aj chorí pútnici navštíviť svetoznáme pútnické miesto, kam by sa z dôvodov vážnej a ťažkej choroby, alebo telesného postihnutia inak nedostali.

Púť duchovne viedol pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy Mons. Jozef Haľko a hlavný kaplán Maltézskeho rádu na Slovenku Mons. Tibor Hajdu spolu s ďalšími kňazmi. Prítomní bol aj zástupca Veľvyslanectva Maltézskeho rádu na Slovensku Anton Gatnar a prezident Maltézskej pomoci Slovensko Július Brichta. V Lurdoch sa slovenskí pútnici pripojili k niekoľkým desiatkam tisícov členov maltézskej rodiny z viac ako tridsiatich štátov celého sveta za prítomnosti veľmajstra Maltézskeho rádu Fra’ Giacoma Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto a predstaviteľov vlády rádu..

Medzinárodné sv. omše celebrovali arcibiskup New Yorku Timothy Michael kardinál Dolan, Paolo kardinál Sardi a ďalší biskupi a kňazi. Pútnici absolvovali pestrý medzinárodný a národný duchovný program, ktorý pozostával zo sv. omší, pobožností krížovej cesty, Mariánskej a Eucharistickej procesie, či ďalších sprievodných podujatí. Mons. Jozef Haľko celebroval slovenské sv. omše v Kostole sv. Bernadety, Kostole sv. Jozefa a v Jaskyni zjavenia, kde sa pútnikom prihováral myšlienkami vedúcimi k prehĺbeniu osobnej kresťanskej viery, prehĺbeniu vzťahu s Božou Matkou Pannou Máriou, či vnútornému uzdraveniu. Chorým pútnikom zo Slovenska bola udelená aj sviatosť pomazania chorých a umožnený kúpeľ v Lurdskej vode..

Maltézska pomoc Slovensko v tomto roku umožnila cez profil Mons. Jozefa Haľka na Facebooku sledovanie priamych prenosov z púte pre tých veriacich, ktorí sa jej nemohli osobne zúčastniť. Mohli zaslať aj svoje prosby, alebo úmysly, ktoré boli následne zahrnuté do spoločných modlitieb a obetované pri sv. omšiach Mons. Jozefom Haľkom a prítomnými kňazmi počas púte. Sledovanosť prenosov, ako aj niekoľko stoviek zaslaných prosieb svedčia o tom, že púť Maltézskeho rádu do Lúrd a služba rádu chorým si aj na Slovensku nachádza svojich priaznivcov. Dôkazom toho však bola spokojnosť pútnikov, ktorí v Lurdoch mohli byť.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk