Novinky

Veľkonočný príhovor Fra’ Marco Luzzago

16/04/2022 


Vážení spolubratia, milí dobrovoľníci a priaznivci Maltézskeho rádu na celom svete, prajem Vám a Vašim rodinám veselú Veľkú noc.

Znovu sa ocitáme v čase, keď my, kresťania, oslavujeme zmŕtvychvstanie Ježiša Krista, s pocitom zdesenia zoči-voči hrozným správam a obrazom, ktoré prichádzajú zo susednej Ukrajiny. Každý deň sa dozvedáme o nezmyselnom násilí: rakety zamerané na neozbrojených civilistov, zničené mestá, znásilňovanie, mučenie a vraždy. Zoči-voči tejto brutalite, tomuto nedostatku ľudskosti narastá pocit bezmocnosti a bolesti.

Slová pápeža Františka na Kvetnú nedeľu nám však ponúkajú nádej a predovšetkým nám pripomínajú princípy učenia Cirkvi.

Keď sa uchyľujeme k násiliu, ukazujeme, že už nevieme nič o Bohu, ktorý je náš Otec, ani o iných, ktorí sú našimi bratmi a sestrami. Strácame zo zreteľa, prečo sme na svete, a dokonca sa dopúšťame nezmyselných krutých činov. Vidíme to na bláznovstve vojny, kde je Kristus znovu raz ukrižovaný. Kristus je opäť pribitý na kríž v matkách, ktoré smútia nad nespravodlivou smrťou manželov a synov. Je ukrižovaný v utečencoch, ktorí utekajú pred bombami s deťmi v náručí. Je ukrižovaný v starcoch, ktorí zostali sami na smrť; u mladých ľudí zbavených budúcnosti; vo vojakoch poslaných zabíjať svojich bratov a sestry. Kristus je tam dnes opäť ukrižovaný.”

Pestujme preto spoločne nádej pre Ukrajinu, ako aj pre mnohé krajiny zmietané vojnami a vnútornými konfliktami – od Sýrie po Jemen, Somálsko, Líbyu a Etiópiu – že zbrane budú zložené, bomby prestanú vybuchovať a nastane mier.

Od pandemickej krízy až po vojnu na Ukrajine naši členovia, dobrovoľníci a humanitárni pracovníci s presvedčením a odvahou pretavili do praxe hodnoty Maltézskeho rádu – spravodlivosť a bratstvo. Teraz pracujú na Ukrajine aj mimo nej, aby poskytli pomoc a podporu utečencom. Nákladné autá naložené základnými potrebami sa pravidelne dostávajú na západnú Ukrajinu, kde majú naši operátori na starosti distribúciu. Jedlo a lieky sa rozdávajú denne. Utečencom, ktorí utiekli zo svojej vlasti, sa ponúka zdravotná, sociálna a logistická pomoc. V hostiteľských krajinách im Maltézsky rád poskytuje potrebnú podporu a pomáha im integrovať sa.

Moja vďaka patrí všetkým, ktorí sa v týchto týždňoch osobne obetovali, aby pomohli zvládnuť túto humanitárnu krízu.

Utešuje ma, keď myslím na moju ďalšiu púť do Lúrd, ktorá bola posledné dva roky zrušená v dôsledku pandémie. Na tomto svätom mieste sa budem modliť za pokoj a spolunažívanie medzi národmi spolu s mnohými členmi a dobrovoľníkmi, ktorí sa v prvých májových dňoch pripoja k púti.

Ešte raz vás všetkých vyzývam, aby ste sa modlili za pápeža Františka a za úspech našej ústavnej reformy.

Všetkým Vám a vašim rodinám prajem pokojné prežitie Veľkej noci.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk