Novinky

Mimoriadna generálna kapitula Maltézskeho rádu zvolila štyroch vysokých predstaviteľov Zvrchovanej rady

30/01/2023 


V blízkosti Ríma prebehla mimoriadna generálna kapitula Zvrchovaného Maltézskeho rádu, ktorej predsedal miestodržiteľ veľmajstra Fra’ John Dunlap a kardinál Silvano Maria Tomasi, osobitný delegát pápeža.

Generálna kapitula má za úlohu chrániť charizmu rádu a zosúladiť ju so súčasnou dobou, s prihliadnutím na najdôležitejšie otázky rádu. Plánuje aktivity, overuje stav majetku rádu a riadi medzinárodné vzťahy. Generálna kapitula sa schádza každých šesť rokov, aby si zvolila členov Zvrchovanej rady (vláda Maltézskeho rádu) a sedem členov rady audítorov.

26. januára 2023, v druhý deň mimoriadnej generálnej kapituly, boli na obdobie 2023 – 2029 zvolení nasledovní vysokí predstavitelia Zvrchovanej rady:

Veľkokomtúr: Fra’ Emmanuel Rousseau

Hlavný kancelár: Riccardo Paternò di Montecupo

Hlavný špitálnik: Fra’ Alessandro de Franciscis

Správca Štátnej pokladne: Fabrizio Colonna di Paliano

Na mimoriadnej generálnej kapitule sa zúčastnilo 111 členov Maltézskeho rádu z piatich kontinentov. Kapitula sa uzavrela v nedeľu 29. Januára 2023.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk