Novinky

Medzinárodné letecké dni siaf na sliači

06/09/2018 


Maltézska pomoc Slovensko býva prítomná na Medzinárodných leteckých dňoch SIAF, ktoré sa koncom leta každoročne konajú na letisku Sliač. Maltézska pomoc na podujatí zabezpečuje službu pre ľudí s postihnutím, priestor na oddych pred priamym letným slnkom a bezbariérový prístup do lietadla.
Služba Maltézskej pomoci nespočíva len v zdravotnej službe a v prítomnosti lekára. Vo vyhradenom sektore je počas celej akcie k dispozícii pitná voda a stan s poľnými posteľami. Návštevníci si tak môžu v prípade potreby oddýchnuť a skryť sa pred horúcim letným slnkom. Pre rodiny s malými deťmi sú na takýchto masových podujatiach obzvlášť potrebné priestory na prebalenie a nakŕmenie dieťatka. Stan Maltézskej pomoci je vybavený aj na tieto potreby a poskytuje rôzne hygienické potreby, plienky a detskú výživu.
Sektor Maltézskej pomoci ponúka aj bezbariérový prístup do lietadla. Maltézska pomoc Slovensko tak zabezpečuje jedinečnú príležitosť nahliadnuť a sadnúť si do kokpitu stíhačky aj ľuďom so zdravotným postihnutím. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci a členovia Maltézskeho rádu sú celý čas týmto ľuďom k dispozícii a pomáhajú im pri prehliadke lietadla.
Popri zdravotnej službe a možnosti bezbariérového prístupu do lietadla, dobrovoľníci Maltézskej pomoci sprevádzajú po areáli podujatia aj organizované skupiny ľudí so zdravotným postihnutím snažiac sa im tak umocniť zážitok z leteckých dní.
Akcia má význam aj pre Maltézsky rád na Slovensku. Prítomnosť Maltézskej pomoci na Medzinárodných leteckých dňoch poskytuje úžasnú príležitosť rozšíriť povedomie o Maltézskom ráde na Slovensku a nadchnúť tak ľudí pre dobrovoľníctvo.
Maltézsky rád nemá vo svojom motte len službu trpiacim, ale aj obranu viery. Prítomnosť organizácie Maltézskeho rádu, jeho služba na podujatí a oboznamovanie návštevníkov s jeho posolstvom je malým svedectvom viery, ktoré môže meniť srdcia.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk