Novinky

História diplomatických vzťahov so Slovenskom

25/08/2016 


Nadviazanie diplomatických vzťahov so Slovenskou republikou

Suverénny Vojenský Špitálny Rád sv. Jána z Jeruzaleme z Rhodosu a Malty (SMOM) nadviazal diplomatické vzťahy so Slovenskou Republikou v roku 1993 po zamatovom rozvode bývalej Československej federatívnej republiky, s ktorou nadviazal diplomatické vzťahy v roku 1990. Predtým vláda bývalého Československa uznala zvrchovanosť Rádu v roku 1939, keď prvý vyslanec odovzdal svoje poverenia v Prahe. Avšak, vzhľadom na rozbitie Československa a začiatok  Druhej svetovej vojny, boli vzájomné vzťahy prerušené. Táto situácia pokračovala až do skončenia nastupujúcej komunistickej éry.
Po nadviazaní diplomatických stykov so Slovenskou republikou v roku 1993, Rád oživil a rozvinul svoju celosvetovú charitatívnu činnosť a pôsobnosť aj na územie Slovenska.

Veľvyslanci  Maltézskeho rádu akreditovaní na Slovensku

Sídlo diplomatického zastúpenia Rádu bolo po nadviazaní diplomatických vzťahov umiestnené v Bratislave.
V decembri 2009 ukončil diplomatickú misiu veľvyslanec Jeho Výsosť princ Hugo Mariano Windisch-Graetz. Za nového veľvyslanca Rádu bol vymenovaný Jeho Excelencia pán Francis Martin O’Donnel, ktorý odovzdal poverovacie listiny od Jeho Eminencie a Výsosti, kniežaťa a veľmajstra Fra´Matthewa Festinga do rúk prezidenta Jeho Excelencie Ivana Gašparoviča dňa 7. decembra v Prezidentskom paláci v Bratislave

 

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk