Novinky

Topoľčany budú mať nové komunitné centrum pre Rómov

18/11/2021 


Predškolské vzdelávanie rómskych detí. Výučba základným sociálnym a hygienickým návykom. Rozvíjanie ich vzťahu k zdravému tráveniu voľného času. Ale aj výučba základných návykov starostlivosti o deti pre ich matky, rozvíjanie vzájomného vzťahu a poskytnutie priestoru, kde môžu oprať oblečenie či napiecť. Také sú základné úlohy novovznikajúceho Komunitného centra pre Rómov v Topoľčanoch, ktoré je najnovším projektom Maltézskej pomoci Slovensko.

V minulom roku pôsobilo na Slovensku celkovo 374 komunitných centier, v ktorých takmer 600 zamestnancov pomáhalo 50-tisíc klientom. V meste Topoľčany žije približne 25-tisíc obyvateľov, z ktorých tvoria Rómovia 2,4 %. „V tomto dome na okraji mesta, ktorý slúžil voľakedy ako ubytovňa dnes bývajú Rómovia. Je však zničený a nebezpečný. Chceme, aby mali kde naše deti tráviť voľný čas a netúlali sa po vonku. Aj preto sme sa do prestavby zapojili a pomáhame s vypratávaním a čistiacimi prácami,“ hovorí Slavomír Langer, koordinátor rómskej komunity.

Zakladanie a prevádzka komunitných centier je jednou z možností riešenia problematiky marginalizovaných rómskych komunít, ktorá v sebe zahŕňa komplexné riešenie. “Komunitné centrá sú dobrým nástrojom pre samosprávy, neexistuje však jednotná koncepcia ich riadenia a financovania zo strany štátu. V súčasnosti tak ich prevádzku zabezpečujú primárne organizácie z neziskového sektora a cirkevné organizácie. Keďže mesto Topoľčany má reálny záujem na posune v riešení integrácie minoritného obyvateľstva, čo dosvedčuje aj pripravovaná realizácia projektu prestupného bývania, radi sme sa stali partnerom tohto projekt ,“ zdôrazňuje Alexandra Gieciová, primátorka mesta.

Maltézsky rád prevádzkuje v 8 krajinách strednej a východnej Európy už 22 takýchto komunitných centier zameraných na pomoc Rómom, pričom na Slovensku pôjde o druhé v poradí. „Kľúčovými sú pre nás nielen vybudovanie, ale aj dlhodobá prevádzka centra, s cieľom integrácie Rómov a medzikultúrneho dialógu. Momentálne už prebiehajú prípravné a čistiace práce a v prvom štvrťroku 2022 by sme mali dostať stavebné povolenie. Predpokladáme, že v lete by sme už mohli otvoriť prvé učebne a miestnosti pre záujmovú činnosť. Celkové ukončenie prestavby, ktorá bude stáť rádovo státisíce eur, očakávame v roku 2024, kedy bude prístupná aj na ďalšie účely, ktoré nám pomôžu financovať dlhodobú prevádzku,“ uvádza na margo projektu JUDr. Július Brichta, prezident Maltézskej pomoci Slovensko.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk