Novinky

Informácia pre farnosti a zdravotne a telesne postihnutých k návšteve pápeža Františka na Slovensku a účasti na sv. omši v Šaštíne 15. septembra 2021.

20/08/2021 


Návšteva Svätého Otca pápeža Františka na Slovensku je pre nás všetkých symbolom nádeje, ale môže to obzvlášť silný zážitok aj pre ľudí, ktorých život je sprevádzaný ťažkosti spojenými so zdravotným a telesným postihnutím. Práve pre nich chce preto Maltézska pomoc Slovensko zabezpečiť možnosť a vytvorenie podmienok pre ich účasť na stretnutí s pápežom Františkom počas sv. omše na otvorenom priestranstve pri Národnej svätyni v Šaštíne, ktorá  sa uskutoční 15. septembra 2021.

Maltézska pomoc Slovensko je oficiálnou organizáciou Maltézskeho rádu, ktorý vykonáva charitatívnu činnosť vo viac ako 120 krajinách sveta. Maltézska pomoc, v súlade s viac ako 900-ročnou rádovou tradíciou pomoci núdznym bude aj v Šaštíne zabezpečovať potrebnú asistenciu pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zaškolení dobrovoľníci budú asistovať pri parkovaní ich vozidiel na vyhradenom parkovisku,  poskytovať potrebnú pomoc pri ceste do sektoru pre znevýhodnené osoby, asistenciu počas trvania sv. omše, ako aj asistenciu pri návrate k vozidlám na vyhradenom parkovisku.

Povzbudzujeme všetkých zdravotne telesne postihnutých, ktorí zvažujú účasť, alebo vedia o iných vo svojom okolí, o ktorých vedia, že sú zdravotne znevýhodnení a majú túžbu zúčastniť sa na stretnutí a sv. omši s pápežom Františkom v Šaštíne, aby neváhali, a ak spĺňajú podmienku plného zaočkovania proti COVID 19, a ich zdravotné postihnutie im to umožňuje, prihlásili sa a zaregistrovali prostredníctvom stránky www.navstevapapeza.sk.

V prípade akýchkoľvek otázok, alebo potreby asistencie k registrácii, sa je možné obrátiť sa na Maltézsku pomoc Slovensko emailom na adresu sastin@maltezskapomoc.sk, alebo telefonicky na tel.č. 0907693230 v čase od 17,00 do 20,00 hod. Záujemcov prosíme, aby sledovali priebežné aktuálne informácie súvisiace s návštevou pápeža Františka na Slovensku aj na stránke Maltézskej pomoci Slovensko (www.orderofmalta.sk) a jej facebookovom profile Maltézska pomoc Slovensko | Facebook.

Tešíme sa na stretnutie a možnosť spoločne privítať Svätého Otca pápeža Františka u nás na Slovensku.

Maltézska pomoc Slovensko, o.z.

JUDr. Július Brichta, prezident

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk