Novinky

Maltézska pomoc Slovensko otvorila nové Komunitné centrum v Topoľčanoch

22/03/2023 


TOPOĽČANY, 21. MAREC 2023: Výučba základným sociálnym a hygienickým návykom detí. Budovanie ich vzťahu k zdravému tráveniu voľného času a rozvíjaniu talentov. Ale aj učenie základných návykov starostlivosti o deti a domácnosť pre ich matky, či inšpiratívne prednášky a kultúrne podujatia pre všetkých obyvateľov mesta. Toto sú len niektoré z aktivít novootvoreného Komunitného centra svätých Louis a Zélie Martinovcov v Topoľčanoch, ktoré je najnovším projektom Maltézskej pomoci Slovensko.

„Rómovia sú najväčšou etnickou menšinou v Európe. Mnohí z nich sa denne stretávajú s diskrimináciou, čo im komplikuje absolvovanie základného vzdelania a hľadanie práce. Maltézsky rád prevádzkuje v celej Európe komplexné programy na prekonanie tohto cyklu separácie a chudoby. Všeobecne platí, že deti, s ktorými pracujeme, sú veľmi ochotné učiť sa a vďačné za príležitosti, ktoré im program dáva,“ hovorí Jeho Excelencia Franz Salm-Reifferscheidt, Veľvyslanec Maltézskeho rádu pre rómske menšiny.

Cieľom Maltézskej pomoci Slovensko je vybudovanie a prevádzka komunitného centra pre sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva so zameraním na Rómov, ktoré dopomôže k ich integrácii. V meste Topoľčany žije približne 25-tisíc obyvateľov, z ktorých tvoria Rómovia 2,4 %. V priamej blízkosti Komunitného centra sa nachádza viac ako 350 Rómov, pričom polovica z nich sú deti.

„Chceme, aby mali naše deti miesto, kde môžu tráviť voľný čas, vzdelávať sa a venovať sa svojim záľubám. Aj preto sme sa do prestavby zapojili od úplného začiatku a pomáhali sme s vypratávaním a čistiacimi prácami,“ hovorí Slavomír Langer, koordinátor rómskej komunity. Komunitné centrum bude otvorené denne od 8.00 do 16.00 a bude ponúkať širokú škálu sociálnych a vzdelávacích programov zameraných primárne na deti, matky a tehotné ženy. Jeho pracovníci a dobrovoľníci Maltézskej pomoci budú zároveň poskytovať sociálne poradenstvo, či organizovať kultúrne podujatia a prednášky pre všetkých obyvateľov Topoľčian.

„Komunitné centrá sú dobrým nástrojom pre samosprávy, neexistuje však jednotná koncepcia ich riadenia a financovania zo strany štátu. V súčasnosti tak ich prevádzku zabezpečujú primárne organizácie z neziskového sektora a cirkevné organizácie. Tešíme sa, že môžeme byť partnerom toho projektu, ktorý rozšíri škálu sociálnych služieb a zároveň pomôže aj pri našom pripravovanom projekte prestupného bývania,“ zdôrazňuje Alexandra Gieciová, primátorka mesta Topoľčany.

„Kľúčovými sú pre nás nielen vybudovanie, ale najmä dlhodobá prevádzka centra s cieľom integrácie Rómov a medzikultúrneho dialógu. Celkové ukončenie prestavby očakávame v roku 2024, kedy bude prístupná aj na ďalšie účely, ktoré nám pomôžu financovať dlhodobú prevádzku,“ uvádza na margo projektu JUDr. Július Brichta, prezident Maltézskej pomoci Slovensko.

 Maltézska pomoc Slovensko začala s rekonštrukciou bývalých ubytovní patriacich k cukrovaru na jeseň 2021. Projekt podporila Jeho Excelencia Salm-Reifferscheidt, Globálny fond pre zabudnutých ľudí a Úrad vlády Slovenskej republiky. Maltézsky rád prevádzkuje v 8 krajinách strednej a východnej Európy už 24 takýchto komunitných centier zameraných na pomoc Rómom a sociálne slabým skupinám, pričom na Slovensku ide o druhé v poradí.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk