News

Podpis Memoranda o porozumení medzi Slovenskou republikou a Zvrchovaným Maltézskym rádom

14/03/2019 


V piatok, 13. septembra 2019 sa uskutočnila významná návšteva, počas ktorej bolov zastúpení ministerky zdravotníctva SR Andrey Kalavskej a Hlavného špitálnika Maltézskeho rádu (Ministra zdravotníctva) Dominique Prince de La Rochefoucauld-Montbel a za prítomnosti veľvyslanca Maltézskeho rádu v SR Dr. Alfreda Prinz von Schönburg-Harteinstein podpísané Memorandum o porozumení medzi Slovenskou republikou a Zvrchovaným Maltézskym rádom.

Podpis Memoranda o porozumení je základný kameň pre posilnenie už existujúceho priateľstva a spolupráce v humanitárnej a zdravotníckej oblasti medzi Slovenskom a Rádom. Memorandum obsahuje vôľu strán (i) podporovať, implementovať a posilňovať rozvoj a diverzifikáciu spolupráce v oblasti zdravotníctva na území Slovenskej republiky, (ii) spolupracovať pri šírení zdravotníckej osvety (prostredníctvom školení v oblasti prvej pomoci, tréningov pre odborný personál a pod.) ako aj (iii) zriadiť spoločný Monitorovací výbor na účely vykonávania cieľov Memoranda, ktorých konkrétne napĺňanie bude zabezpečené prostredníctvom výkonnej organizácie Maltézskeho rádu na Slovensku, ktorou je Maltézska pomoc Slovensko.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk