Novinky

Vianočný príhovor Fra’ Marco Luzzago

04/01/2022 


Drahí spolubratia a konzuli,
drahí dobrovoľníci a podporovatelia Maltézskeho rádu vo svete,

Rok, ktorý sme prežili, nás postavil pred mnohé výzvy. Pandemická kríza, ktorá nás sužuje už takmer dva roky – so svojimi sociálnymi, ekonomickými, psychologickými a samozrejme zdravotnými dôsledkami – nás všetkých naďalej ovplyvňuje. Je nesporné, že niekedy prevláda skľúčenosť a únava. Všetci by sme sa chceli vrátiť do každodenného života, objať svojich blízkych, bez obáv sa vrátiť k svojim zvykom. A predsa aj dnes žijeme s obmedzeniami, ktoré spôsobujú nepohodlie a sociálne napätie.

Niektorí stratili člena rodiny alebo priateľa, niektorí prišli o prácu, niektorí čelili chorobe a ešte aj po mesiacoch znášajú jej následky, niektorí roky nevideli svojich príbuzných, niektorí museli obrátiť svoj život naruby, aby sa postarali o chorého rodiča. Každého z nás sa táto pandémia dotkla. História ľudstva nás však tiež učí, že pandémie sú súčasťou nášho sveta a vždy charakterizovali určité historické obdobia: od čierneho moru v 14. storočí až po španielsku chrípku na začiatku 20. storočia.
Veda v kombinácii s naším svedomím a zmyslom pre zodpovednosť nám pomáha čeliť súčasnosti a pomôže nám prekonať túto obrovskú výzvu. Celosvetové spojenectvo vedeckej komunity umožnilo dosiahnuť nepredstaviteľné výsledky a umožňuje nám vidieť svetlo na konci tunela.

Hoci je ešte stále veľa neznámych – a epidemiologické údaje nás zaväzujú, aby sme naďalej dôsledne a obozretne dodržiavali všetky preventívne opatrenia – distribúcia vakcín nám dáva dôvod dúfať, že násilie vírusu sa bude postupne oslabovať. Stane sa tak len vtedy, ak budeme schopní pomôcť menej bohatým krajinám tým, že im poskytneme vakcíny a podporíme ich v ich očkovacom úsilí.

Príležitosť Vianoc mi dáva príležitosť úprimne poďakovať všetkým vám, členom, dobrovoľníkom a všetkým zamestnancom Maltézskeho rádu, ktorí ste počas roka opäť preukázali odhodlanie a obetavosť tvárou v tvár zložitým a niekedy dramatickým situáciám.
Práca vykonaná pri poskytovaní pomoci a podpory ľuďom v núdzi v každom kúte sveta je chvályhodná. Obdivujem profesionalitu a organizačné schopnosti sociálno-zdravotníckych projektov, ktoré realizujú mnohé subjekty rádu. A som hlboko dojatý ľudskosťou, ktorú vidím v očiach tých, ktorí v plnom duchu rádu podávajú ruku blížnemu.
Svet sa rýchlo mení, ale s hrdosťou môžem povedať, že hodnoty a zásady, ktoré sú základom činnosti Maltézskeho rádu, zostávajú neporušené a pevné.

Vianoce nám ponúkajú príležitosť pripomenúť si Kristovo svedectvo a nabádajú nás, aby sme prebudili svoje srdcia a vyzvali každého z nás, aby sme boli mužmi a ženami mieru a spravodlivosti. V tomto ťažkom období my v Maltézskom ráde nestrácame zo zreteľa mnohé iné pohromy, ktoré trápia ľudstvo: od chudoby, cez sociálne vylúčenie až po zanedbávané choroby, a obnovujeme svoj záväzok prinášať útechu tým, ktorí ju potrebujú.

Prajem vám všetkým pokojné Vianoce v nádeji, že rok 2022 bude skutočne rokom znovuzrodenia.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk