Novinky

Slovensko v Lurdoch

05/09/2016 


Bol to veľmi zvláštny a významný okamih v priebehu každoročnej púti Maltézskeho Rádu v Lurdoch (Francúzsko), keď sa nápis „Slovensko“ objavil medzi   zástavami národných delegácií z priorátov a národných asociácií v podzemnej bazilike pápeža Pia X. Bolo to prvýkrát, keď bolo Slovensko označené ako zúčastnená krajina a bolo to výsledkom mnohoročného vývoja jeho Zboru Dobrovoľníkov do bodu, keď mohli priniesť slovenských postihnutých a chorých pútnikov do Lúrd a prezentovať sa ako slovenskí pútnici.

Táto aktivita bola taktiež podporovaná slovenskými členmi Rádu pridruženými do Veľko Priorátu Čiech, Veľko Priorátu Rakúska a do Maďarskej asociácie. Na púti sa zúčastnil aj Veľvyslanec Maltézskeho Rádu na Slovensku.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk