Novinky

MALTÉZSKA POMOC SLOVENSKO NA NÁRODNOM POCHODE ZA ŽIVOT V BRATISLAVE

05/09/2016 


Takmer tri desiatky dobrovoľníkov v uniformách Maltézskej pomoci Slovensko pod vedením jej prezidenta Júliusa Brichtu oslávilo 20. septembra 2015 na Národnom pochode za život v Bratislave radosť zo života medzi desiatkami tisíc ľudí z celého Slovenska. Podporili tak hlavné poslanie Maltézskeho rádu a svojou prítomnosťou na pochode sa prihlásili k obrane viery, ktorej súčasťou je aj ochrana života. Svojou službou počas pochodu splnili aj druhé poslanie Maltézskeho rádu, ktorým je pomáhať tým, ktorí to potrebujú.

Dobrovoľníci Maltézskej pomoci Slovensko sa v spolupráci s medikmi a zdravotníkmi postarali o zdravotnú službu a pitnú vodu pre účastníkov podujatia a v rámci doobedňajšieho programu sa zúčastnili pontifikálnych bohoslužieb v Dóme sv. Martina a Kostole Najsvätejšej Trojice, ktoré boli určené pre účastníkov pochodu z Bratislavskej arcidiecézy a Nitrianskej diecézy, kde zabezpečovali pohotovosť pre poskytnutie prvej pomoci prítomným veriacim. V rámci verejného programu na Námestí SNP, ako aj počas samotného pochodu sa pohybovali v spoločných zdravotných hliadkach spolu s medikmi, poskytnutými organizátormi podujatia, medzi tisíckami účastníkov. Pitnú vodu pre účastníkov zabezpečila Maltézska pomoc Slovensko v spolupráci s Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou v podobe dvoch cisterien umiestnených v priestore námestia. Dobrovoľníci Maltézskej pomoci rozdali účastníkom pochodu viac ako 6000 pohárov vody.

Službu Maltézskej pomoci Slovensko ocenili nielen prítomní organizátori, ale aj otcovia biskupi. Radosť zo života podľa odhadu organizátorov v Bratislave oslávilo 70 – 85 tisíc ľudí, ktorých na Národný pochod za život do hlavného mesta pozvala Konferencia biskupov Slovenska. Pridali sa k nej rôzne ďalšie spoločenstvá, organizácie, cirkvi a jednotlivci. Spolu sa stotožnili s potrebou chrániť ľudský život a verejným pochodom tak vyjadrili túžbu po jeho ochrane od počatia po prirodzenú smrť.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk