Novinky

Historické obnovenie: Prvé sväté prijímanie oslavujú rómske deti z Vaľkovne.

05/09/2016 


Dňa 3. júna 2012 miestna rómska komunita oslávila po sto rokoch prvé sväté prijímanie v miestnom kostole v obci Vaľkovňa. Miestny kňaz, Prof.ThDr. Fr. Robert Sarka, PhD., správca farnosti Červená Skala a profesor katolíckej univerzity v Ružomberku, prvýkrát umožnil rómskym deťom, aby mali svoje prvé sväté prijímanie vo svojom domovskom kostole. Pôvodne katolícky kostol, postavený v roku 1903, bol na začiatku 20. storočia pridelený nemeckým protestantským prisťahovalcom. Ale asi od roku 1930 nebol používaný a jeho  stav sa zhoršoval až do dnešných dní. Nitrianska skupina Zboru Dobrovoľníkov Maltézskeho Rádu na Slovensku duchovne i materiálne pomáha rómskej komunite v dedine Vaľkovňa. Pre potreby miestnej farnosti dobrovoľníci kúpili liturgické predmety, knihy a šaty (alba) a pre miestnych Rómov oblečenie. Slávenie prvého prijímania v kostole vo Vaľkovni je pre miestnu rómsku komunitu významné, nakoľko v obci je 33%-ná nezamestnanosť a miestni Rómovia nemajú peniaze na dopravu k účasti na svätej omši vo farskom kostole, vzdialenom 8 km, alebo v pridruženom kostole, vzdialenom 4 km.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk