Novinky

Archívy Maltézskeho rádu na Malte nominované na zoznam svetového dedičstva UNESCO

04/01/2022 


Archív Maltézskeho rádu v Maltskej knižnici vo Vallette, ktorý obsahuje viac ako 7 tisíc dokumentov pochádzajúcich zo začiatku 12. storočia, bol nominovaný na zoznam svetového dedičstva UNESCO.

Archívy Rádu obsahujú pápežskú bulu z roku 1113, ktorá stanovila právny základ suverenity a nezávislosti Maltézskeho rádu, a bola tak východiskovým bodom jeho existencie ako subjektu medzinárodného práva a laického rehoľného rádu.

Dokumentáciu v decembri predložili Ray Bondin, predseda Maltskej národnej komisie pri UNESCO, a veľvyslanec Ugo Leone, stály pozorovateľ Maltézskeho rádu pri UNESCO. „Dokumenty, ktoré tvoria tento archív, predstavujú bohatý a nenahraditeľný zdroj nielen pre dejiny Rádu, ale aj pre poznanie histórie krajín, v ktorých Rád vykonával svoju suverenitu a poslanie, a krajín, s ktorými udržiaval vzťahy,“ vysvetlil veľvyslanec Leone.

Dokumenty obsahujú v podstate všetky administratívne, súdne, náboženské a vykonávacie akty a nariadenia, ktoré sa uplatňovali na územiach pod správou Rádu, ako aj dôležité informácie o každodennom živote vtedajšej spoločnosti.
„Napokon – dodáva Leone – dôležitý súbor diplomatických depeší, najmä od 14. storočia, dokumentuje obrovskú medzinárodnú aktivitu Maltézskeho rádu a jeho vzťahy s európskymi dvormi.“

Nominačný spis sa pripravoval posledné tri roky a jeho kurátormi boli najmä archivári Maltézskej knižnice vo Vallette a Národnej komisie pre UNESCO. Odborníci a historici teraz dokumenty preštudujú a predložia ich osobitnej komisii.
Archív rádu obsahuje administratívne záznamy rádu svätého Jána z rokov 1107 až 1798 v takmer 7 tisíc zväzkoch.

Maltézsky rád Slovensko

Kapitulská 9, 81101 Bratislava, Tel./Fax: +421 2 5413 1296, e-mail: info@orderofmalta.sk